POPÓW

(1395 Popowa, Popowo) 15 km na N od Kłobucka.

1395 Szyszków leżał między Rębielicami i P. (PW 7, 50); 1448 Zygm. Biel z Jaworzna wystąpił przeciw 4 Janom z Grabowej o zwrot 500 grz., które pożyczył ich ojcu, a więc a. 1444, pod zastaw P. i Przedmościa (KSK 3348); ok. 1470 Hińcza z Rogowa, zamieniając kościół par. w Krzepicach na klasztor, nadał mu opłaty z P. i Rębielic (D 2, 212); 1511 wieś król., abp sprzedał dzies. snop. za 10 grz. (VG 392, 371); 1518 pow. wiel. 5 ł. (ŹD 212); 1520 par. Wąsosz, dek. brzeźnicki, dzies. snop. do abpa. Wieś prepozyta kl. kan. regularnych w Krzepicach1Ta część przekazu Łaskiego jest późniejsza, a nie z ok. 1520, 17 kmieci płaciło po 20 gr, 1 karcz, kopę gr, drugi 1 grz., trzeci 17 szk. (Ł 1, 529; 2, 119); 1524 Jakub z Kobylan odstąpił królowi P. i Rębielice, które dzierżawił po Hinczy z Rogowa (MK 36, 748); 1546 do kl. w Krzepicach (MS 4, 22209); 1552 wieś kl. krzepickiego, miała razem z ludźmi sołt. 24 kmieci, 1 karczma; 1553 – 7 ł. (ŹD 296).

1 Ta część przekazu Łaskiego jest późniejsza, a nie z ok. 1520.