PRASZKA

(1392, 1463 Praska) 20 km na SE od Wielunia.

1. 1392 miasto (Nies. 5, 335); 1497 distr. Viel. (MS 2, 1012); 1520 par. P., adkt wiel. (Ł 2, 123); 1552 par. Strojec (ŹD 294).

3. 1520 czynsz 1/2 grz. z 1 ł. pleb. (Ł 2, 124); 1563 – 2 rzem. płaciło po 4 gr, szos 4 fl. 24 gr (ŹD 309).

4. 1392 Piotr Kowalski otrzymał od króla przywilej na założenie miasta P., we wsi Michałów (Nies. 5, 335-336); 1461 Anna Kowalska z P. (K 7, 42), taż, wd. po Piotrze, miała sprawę z Janem i Andrzejem Kowalskimi z P. o zapis na Michałowie i Strojcu (GW 1, 106); 1466 Jan z P. sprzedał cz. Gany za 50 fl. (GW 1, 146); 1473 odstąpił za 333 fl. Wieruszowi, chor. wiel., 1/3 m. P. oraz wsie Kowale i Strojec (MS 1, 1088, 1089); 1497 król skonfiskował dobra Anny Praskiej i jej męża Marka za niestawienie się na wojnę i nadał je Janowi Garniszowi (MS 2, 1012); 1552 własn. Praskich, był młyn (ŹD 294); 1511 abpowi ogółem 1/2 grz. dzies. (VG 392); 1520 plebanowi dzies. snop. z dworów szlach. i łanów os., od mieszczan bezrolnych i chał. stołowego po 1 gr. (Ł 2, 123).

6. 1507 par. P. złączono z par. Kowale i Strojec (OW 4, 173-181) 1520 kościół Wniebowzięcia NMP, szkoła. Tut. pleban obsługiwał kmieci w Kowalach, gdzie kościół był zniszczony. Do parafii tylko m. P. (Ł 2, 123-124); 1542 miasto otrzymało pobór cła na utrzymanie mostów na Prośnie (MS 4, 7006).

7. 1474-1532 OW 1, 298; MS 4, 3331, 5765, 16571, 16667.

8. Cmentarzysko i skarb (Kam. 127, 136).