BIAŁA

(1334 Bela, Byala, Bala) rz., dziś Białka, lewy dopływ Łososiny przy Michalczowej, lewego dopływu Dunajca (HW 121).

[Pow. sądec.]

1334 królowa Jadwiga wd. po Władysławie Łok. powierza Brykcemu i jego ss. Jakubowi i Piotrowi las nad rz. B. celem lokowania wsi na pr. magd. od granic Iwkowej „et inter terminos Rokprotki [może Rajbrot] et Seceslai tenendo versus gades Lipnicenses [Lipnica Murowana] usque ad rivulum Piaczikur” (ZDM 1, 35)1Brak danych do zidentyfikowania lokowanej wsi. W r. 1575 przyw. oblatował Jan Zębocki [Oblata privilegii pro parte Johannis Zemboczki]. W r. 1581 dz. Iwkowej był „p. Zembocki” (ŹD s. 139). Zapewne teren lokowanej wsi włączono do Iwkowej [w dok. z r. 1334 wymieniona jako Libertas Iwkonis, czyli nie była to lokacja samej Iwkowej]; 1404 Andrzej z Michalczowej zawiera ugodę z Grzegorzem i jego braćmi z Łęk [par. Tropie] o stare rzeczysko [rz. B.], które mają dzierżyć z obu stron (ZCz. 1 s. 146); 1421 niwa w Drużkowie Pustym ciągnie się od Grabia do Dobrociesza i do rz. B. (ZCz. 2 s. 349) 1425 Mikołaj z Bilska sprzedaje za 10 grz. Andrzejowi Chebdzie z Tropia kąt pola k. granicy Pełczynej, ciągnący się przez wielką drogę do rz. B. i aż do lasu Kamyk (ZCz. 3 s. 6); 1437 Iwkowski potok płynie z Iwkowej do rz. B., → Drużków Pusty (ZCz. 3 s. 133); 1438 Andrzej Górski zastawia Mikołajowi s. Marcina z Kątów, 1/3 karczmy zw. Łobsowskie na rolach wsi Kąty nad rz. B. (ZCz. 3 s. 147); 1450 br. niedzielni Piotr i Siemko z Łęk zastawiają za 7 grz. Wacławowi z Porąbki [Iwkowskiej] niwę w granicach od rz. B. do granic Kątów, wzdłuż miedzy Lekszykowej (ZCz. 4 s. 97); 1452 br. Wawrzyniec, Jan i Marcin z Kątów zeznają, że ich br. stryjeczny Stanisław z Kątów otrzymał z podziału dóbr m. in. rolę Rumakowską w polu od strony Łobzowa „a secundo stadio a sepibus” aż do rz. B., przymiarek od wsi wzdłuż Potoku aż do rz. B. (ZCz. 4 s. 135); 1457 Piotr z Łęk zw. Rafałowic zastawia za 3 grz. Mikołajowi s. Tomasza z Łęk pole „in indagine alias wląndze”, od rz. B. do wielkiej drogi (ZCz. 4 s. 168); 1459 Mikołaj z Michalczowej oddala roszczenia Piotra Rafałowica z Łęk o jaz zbudowany przez Mikołaja na rz. B. z przeciwnej strony brzegu Piotra (ZCz. 4 s. 193); 1464 Leonard z Drużkowa Pustego i Kątów z siostrzeńcami ustępują br. Piotrowi, Marcinowi i Andrzejowi zw. Liskowie 2 argulas [glinianki], z których jedna zw. Zumolowska jest położona od rz. przepływającej przez wieś aż do rz. B. → Drużków Pusty (ZCz. 4 s. 286); 1510 br. Jan i Stanisław z Michalczowej dzielą się dobrami. Stanisław bierze dwór z rolami i łąką „iuxta obstagium alias jaszow” k. rz. B. i 2 zagrody (ZCz. 7 s. 361-2).

1 Brak danych do zidentyfikowania lokowanej wsi. W r. 1575 przyw. oblatował Jan Zębocki [Oblata privilegii pro parte Johannis Zemboczki]. W r. 1581 dz. Iwkowej był „p. Zembocki” (ŹD s. 139). Zapewne teren lokowanej wsi włączono do Iwkowej [w dok. z r. 1334 wymieniona jako Libertas Iwkonis, czyli nie była to lokacja samej Iwkowej].