BIAŁA

(1451 Biala) rz. nie zid., najpewniej dopływ Kostrzyny, prawego dopływu Liswarty.

[Pow. lel.]

1451 Kazimierz Jag. zatwierdza i transumuje na prośbę Jana Herbortha dwa dok. Władysława Opolczyka z r. 1374 i Spytka z Melsztyna z r. 1397 w sprawie kuźnicy [Herbułtowskiej, później Panki nad rz. Kostrzynią] i nadaje mu 4 sadzawki: dwie na rz. B., jedną w Krępie [nie zid.] i jedną na rz. Żerdzinie (Szerdzyna) [najpewniej lewy dopływ Kostrzyny, nad którym jest dziś osada Żerdzina] (Mp. 5 t. A 38; MS 5, 920); 1530 Zygmunt Stary zatwierdza ten dok. (MS 5, 920).

Uw. w MK pod r. 1550 nagłówek: „Confirmacio privilegii super officinam minerariam provido Joanni Panek”, który przedstawił do zatwierdzenia dok. z r. 1530, transumujący przyw. z l. 1374, 1397 i 1451. Wszystkie ww. dane wskazują wyraźnie, że rz. B. należy lokalizować w pobliżu dzisiejszych osad Panki i Żerdzina.