BIAŁA

(1564 Biała) rz., może Skawica lewy dopływ Skawy, uchodzi przy Białej.

[Pow. szczyrz.]

1564 młyn o 1 kole w nowo osadzonej wsi Biała na rz. B. w stwie lanckorońskim (LK 1 s. 211).