BIAŁA

(1393 Byala) która?

1393 Dorota z B. przyjęła pr. miejskie krak. (Kacz. 144; KRK 2 s. 98); 1409 Mikołaj z B. przyjął pr. miejskie krak. (Kacz. 2003).