BIAŁA

(1385 Bala, Byala), dziś Biała Błotna (Spis), 9,5 km na S od Lelowa.

1. 1507 n. pow. lel. (RP s. 330; ŹD s. 70); 1508 n. par. Irządze (RP s. 356).

2. 1428 Świętopełk z Zawady godzi się z Zakliką z B. w sprawie drogi, prowadzącej ze wsi B. między dworem i stawem Zakliki, którą tenże ma ogrodzić (ZK 146 s. 159); Katarzyna Wichna [!] ongiś z Bodziejowic przeciw Zaklice z B. o granice między Bodziejowicami i B. (ZK 146 s. 156); → rz. Biała [dopływ Krztyni); 1436 las, droga z B. do Gołuchowic → p. 3.

3. Wlasn. szlach. 1385 Jan z B. (SP 8, 3781, 3825); 1385-94 Mikul Bielski z B. i → Szreniawy (SP 8, 3875, 4832, 5535)1Różny od Mikołaja, Mikula Kiczki ze Szreniawy, żonatego ze Śmiechną → Szreniawa, 1398-1418 Strzeżka, Strzechna z B. i → Szreniawy wd. po Mikule (SP 8, 6710, 7624, 7575, 10671, uw. 242, 256, 260, 298-9, 312, 321, 324, 351; ZK 5 s. 96; 312 s. 161); 1398-1438 Zaklika Bilski z B., → Bodziejowic i → Szreniawy, h. Szreniawa, s. Strzeżki wd. po Mikule (SP 8, 6710, 7575, 7624, 8717, 8735, 8860, 8913, 9262, 10096, 10156, 10223, 10671, uw. 256, 262, 298-9, 300, 322, 324, 328-9; 7/2, 463-5, 496; 2, 1617, 2101; Mp. 4, 1251; AKP 8/1, 1079; DSZ 167; ZK 5 s. 155, 183, 255; 6 s. 168, 224; 7 s. 107, 110, 206, 267, 308, 320, 331; 9 s. 174; 10 s. 20; 11 s. 308; 146 s. 144, 178; 193 s. 85; 194 s. 267; 311 s. 58; 312 wg ind WAP); 1399 Mik. Briganth z Woźnik po porozumieniu uwalnia Zaklikę z B. i jego matkę ze sprawy o dziedzinę i 100 grz., poręczając za br. Marcisza (SP 8, 8859); 1400 Mik. Bodziejowski ze Strzechną ż. Mikuła z B. o 1/4 pola pod lasem i 1/4 tegoż lasu (SP 8 uw. 326/39); Dzierżko ze Szreniawy godzi się ze Strzechną wd. po Mikule z B. o zastawioną za 66 grz. dziedzinę w Szreniawie i o 2 łąki (SP 8, 355/28); Zaklika z B. przeciw kmieciom ze Szreniawy o przekopanie rz. z ich posiadłości do dziedziny Zakliki [w Szreniawie] (SP 8, 10035); 1401 uczc. Jakusz ze Staregomiasta pozywa Strzechnę wd. po Mikule z B. o 24 grz. (ZK 3 s. 225); 1407 Mikołaj z Bodziejowic sprzedaje za 90 grz. i za 1 ł. w B. Zaklice z B. całą cz. Bodziejowic (ZK 311 s. 58); 1409 Zaklika z B. z br. Janem sprzedają za 30 grz. Stanisławowi z Głupczowa niwę przed wsią Maków zw. Siedlec z łąką i rz. (ZK 5 s. 180-1); 1415-30 Jan z B. h. Szreniawa, br. Zakliki (ZK 312 s. 69, 289, 336, 390, 393, 275; GK 1 s. 88; ZK 9 s. 174; 10 s. 59, 249, 339; Teut. 1a s. 343; SP 7/2, 496); 1415 Strzechna wd. z B. z s. Zakliką z Bodziejowic poręczają za dług 50 grz. Janowi z Naramy 3 kmieciami w B. i 1 w Bodziejowicach (ZK 312 s. 69); 1418 Zaklika i Jan wyznaczają matce Strzechnie 4 grz. dożywocia w B. na kmieciach Staszycy, Górze i Wąsiku (Wanszik; ZK 312 s. 161); taż rezygnuje z pr. wiennych w B. na rzecz ss. Zakliki i Jana (ZK 312 s. 161); Jan zapisuje ż. Dorocie, c. Mikołaja z Zagórza [pow. lel.] 200 grz. posagu i wiana na 1/2 dóbr w B., Bodziejowicach i Szreniawie (ZK 312 s. 156); Dziersław ze Szreniawy sprzedaje za 25 grz. Zaklice z B. 1/2 ł. w B. z przymiarkami, ogrodami, 1 zagrodą z rolami oraz pr. patronatu kościoła w Szreniawie. Śmiechna ż. Dziersława zrzeka się pr. posagowych (ZK 194 s. 115); 1419 Jan z B. zwraca Jaśkowi z Raszkowa dok. w sprawie posiadłości Tczyca, zastawionej za 100 grz. (ZK 194 s. 268); 1423 Zaklika z B. zastawia za 10 grz. Pawłowi niegdyś wójtowi lel. 1 ł. w Zdowie z kmieciem Dominikiem, płacącym 1 grz. czynszu (ZK 312 s. 231); 1424 Zaklika z B. ma dać Piotr. Thabasowi z Dąbrowna wwiązanie do 1 1/2 grz. czynszu od osiadłego kmiecia w Owczarach z tytułu kary XV (SP 7/2, 464-5); 1425 Jan z B. ma wypłacić br. przyrodniemu Zaklice z B. 55 grz. przypadających mu z racji podziału dóbr ruchomych i nieruchomych w Szreniawie, B. i Bodziejowicach (ZK 312 s. 289); 1428 → p. 2; Śmiechna wd. z B. sprzedaje za 43 grz. Jakuszowi z Polaninowic całą cz. dziedziny w Marszowicach [par. Luborzyca] (ZK 146 s. 121); 1429 Dorota ż. Jana z B., c. zm. Tura [Mikołaj z Zagórza] (ZK 9 s. 61, 127, 129); Zaklika z B. sprzedaje wieś → Rudno (ZK 7 s. 309); 1433 Mikołaj z B. s. Zakliki (ZK 312 s. 453); 1436 Zaklika z Bodziejowic i Jan z B. będą posiadać wspólnie dobra przez 3 lata, a po ich upływie cała B. przypada Janowi z wyjątkiem młyna tamże leżącego na Lubochowych. Zaklika dostaje całe cz. w Bodziejowicach i Szreniawie, młyn w B. seu Nalubochowych oraz 1/2 pr. patronatu kościoła w Szreniawie. Jan oświadcza, że las z rolami i polami pod wsią Gołuchowice należy do Bodziejowic, ale będą z niego korzystać obaj bracia. Zaklika natomiast ustępuje Janowi niwę roli pod lasem z lewej strony drogi z B. do Gołuchowic (ZK 11 s. 23-4); 1442-64 Anna wd. po Zaklice Bielskim z B. alias ze Szreniawy (ZK 12 s. 37, 175, 189); 1450 Elżbieta c. Jana z B., ż. Jana z Miechowic (ZK 13 s. 339); 1466 Jan z B. przeciw Wawrzyńcowi karczmarzowi z Gołuchowic (ZK 17 s. 381); Stanisław z B. przeciw Jadwidze kmiotce z Siedliszowic (ZK 17 s. 381); 1468 Stanisław i Kmita z B. h. Szreniawa (RH 3, 140); 1470 Stanisław z B. (GK 19 s. 235); 1474 Jan s. Stanisława przeciw Mikołajowi z Giebła (GK 19 s. 960); Kmita Bielski (GK 19 s. 979); Barbara wd. po Janie z B. kwituje swych pasierbów Stanisława, Kmitę, Jana i Świętopełka z B. i sołtysów w Dzibicach i Sokolnikach, z oprawy posagowej, z wyjątkiem cz. Marcina z B. (GK 19 s. 918); 1499 Paweł Bilski (OK 121 s. 1128); 1507-14 pobór z 1 ł. (RP s. 330, 356, 379, 612, 643, 586, 559, 722); 1529 folwark (LR s. 202).

5. 1529 dzies. snop. z folwarku wart. 1 1/2 grz. plebanowi w Kidowie (LR s. 202).

1 Różny od Mikołaja, Mikula Kiczki ze Szreniawy, żonatego ze Śmiechną → Szreniawa.