BIAŁA

(1409 Biala, Byala), dziś przys. Michalczowej (Spis), 15 km na NW od Nowego Sącza.

1. 1581 pow. sądec., par. Jakubkowice (ŹD s. 138).

2. 1570 droga z Krakowa przez B. na Spisz (LDK s. 34).

3. Własn. szlach. 1409 Klemens Łanię z B. i → Bilska (ZK 5 s. 158); 1476 Mik. Wiernek z → Bilska zastawia za 66 grz. Marciszowi Pierzchale z Bilska m. in. 2 kmieci w B. zw. Bayer i Coczek (ZCz. 4 s. 508); 1477 Mik. Wiernek z Bilska zapisuje ż. Zdziechnie, c. Zbigniewa ze Stadnik, 150 grz. posagu i 200 wiana m. in. na B. → Bilsko (AGZ 9, 82; ZCz. 5 s. 1); 1479 tenże zapisuje ż. Zdziechnie 400 grz. posagu i wiana na wsiach → Bilsko i B. (ZCz. 5 s. 21); 1486-8 Małgorzata, ż. Jana Ratułda ze Skrzydlnej, sprzedaje Wierzbięcie z Przyszowej całą wieś B., → Bilsko (GK 22 s. 445-6; ZCz. 5 s. 157-8); 1484 Małgorzata c. zm. Wiernka z Bilska, ż. Jana Ratułda z Mszany, zastawia za 32 grz. Agnieszce z Bnina [pow. pozn.] ż. Jakuba z Dębna kaszt. i star. krak. wieś i części przypadłe jej z podziału z siostrami, mianowicie całą wieś B., cz. we Wronowicach, karczmę w Krużlowej z Kowalem, 1 grz. czynszu z karczmy Smitha [Kowala] w Gruszowie i cz. z 7 łąk przed wsią Łączne (GK 22 s. 185); 1489 córki zm. Wiernka z → Bilska dzielą się dobrami po śmierci br. Mik. Wiernka. Elżbiecie i jej mężowi Wierzbięcie oraz Stachnie przypada cz. w Bilsku i B. (ZCz. 5 s. 199-200); 1510 Wierzbięta z Przyszowej zapisuje w dożywocie ż. Elżbiecie swe dobra w → Bilsku i m. in. B. (ZCz. 7 s. 344).

5. 1529 dzies. snop. z całej wsi łącznie z Ciechosławicami wart. 1 1/2 grz. plebanowi w Tropiu (LR s. 312).