BIAŁA

(1166-7 Biala, Bella, Beala, Byala) osada nie zid.

Własn. kl. Cystersów w → Jędrzejowie. 1166-7 Jan arcbp gnieźn. nadaje kl. jędrz. m. in. kupione przez siebie wsie: Tropiszów, B., → Bezden, a bp krak. Giedka nadaje kl. dzies. m. in. w B. (Mp. 2, 374; Pol. 3, 5 - fałszerstwo oparte na zapiskach klasztornych, Repert nr 65-6); bp krak. Giedka podczas konsekracji klaszt. świątyni nadaje kl. jędrz. dzies. m. in. we wsi B. (Mp. 2, 380 - fałszerstwo oparte na nieznanym tekście, Repert nr 67); 1210 bp krak. Wincenty potwierdza kl. jędrz. posiadanie dzies. z nadań swoich poprzedników i transumuje dok. bpa Giedki (Mp. 2, 380 - fals. z końca XIII w., K. Mieszkowski, Studia nad dokumentami katedry krakowskiej, Kr. 1974, s. 105); 1470-80 własn. kl. jędrz. z nadania arcbpa Jana, lecz formularz nie wypełniony (DLb. 3 s. 367).