BIAŁA

(a. 1480 Byala, Bielee, Biela) rz., prawy dopływ Wisły (HW 6-7), uchodzi przy wsi Żebracza.

[Prawy brzeg w pow. śl.]

a. 1480 rz. B. wypływa k. źródeł Wisły z gór Sarmackich, ma ujście k. wsi Żebracza (DH 1 s. 75); 1506 Jan Czielo z Czechowic [ks. cieszyńskie] sędzia ks. cieszyńskiego zezwala Janowi Myszkowskiemu z Przeciszowa kaszt. ośw. brać wodę z rz. B. i przeprowadzić ją przez Komorowice do łąk kmiecych w → Bestwinie, tak jak była prowadzona za zm. Jendrzycha, ojca Jana Czielo (MS 4 S 1348; BJ rps 5377 II k. 544-5); 1523 Zygmunt Stary wydaje vidimus br. Janowi i Wawrz. Komorowskim z Żywca dok. Kazimierza śląsko-głogowskiego z t. r. w sprawie sporu Marc. Myszkowskiego z Mirowa stolnika krak. z Janem Czielo z Czechowic kanclerzem ks. Kazimierza, ponieważ w dok. tym jest wzmianka o rz. B., która rozgranicza ks. cieszyńskie i Królestwo polskie (MS 4, 4228); 1564 rz. B. przy granicy bilskiej [Bielska] ks. cieszyńskiego (LK 1 s. 250).