BOBRKOWSKI MOST

(1526 pons Bobrowniki, 1558 pons Bobrkowski dictus)1W 1464 istnieje w → Bobrownikach cło i przewóz; 1504 ,,pons per fluvium Visla circa Oswyaczym” (MS 3, 1579) most na Wiśle na terenie wsi Bobrowniki, później przy nim osada Pustynia, dzisiejsza cz. Bobrku; → mapa Stan. Porębskiego z 1562 r.

[Pow. śl.]

1464 por. Bobrek; 1500 most na rz. Wiśle pod Bobrownikami (J. Pęckowski, Chrzanów s. 170); 1504 Aleksander Jag. potwierdza przyw. Jana Olbrachta na budowę mostu przez rz. Wisłę, k. Oświęcimia, z opłatą mostowego 1 gr od wozu star. oświęcimskiemu dla zamku oświęcimskiego, a 1 /2 gr tenutariuszom w Bobrku dla bobreckiego fortalicium (MS 3, 1579); 1526 most Bobrowniki (In. O 1/1 k. 184); 1558 Zygmunt August potwierdza mieszcz. oświęcimskim pobór cła na moście B. na Wiśle, powołując się na nadane im niegdyś przywileje (LDK s. 16); 1570 most przy wsi Bobrek naprawiany po połowie przez oświęcimian i dziedziców Bobrka. Pod mostem k. zamku Bobrek droga z Będzina do Oświęcimia (LDK s. 18, 20 i przyp. 26, s. 61).

1 W 1464 istnieje w → Bobrownikach cło i przewóz; 1504 ,,pons per fluvium Visla circa Oswyaczym” (MS 3, 1579).