MOGILSKA

(1442 pratum dictum Mogilszca ante hereditatem Czechy) łąka przed Czechami, na terenie dzisiejszej wsi Brończyce, gdzie pola o nazwie Mogiłki (UN 7 s. 44), 13 km na NW od Proszowic.

[Pow. krak.]

1442 br. Falisław i Piotr z Czechów zawierają ugodę z Dominikiem opatem mog. w sprawie zamiany dóbr [dalej tekst zniszczony]. Podobnie opat oddaje tymże braciom łąkę zw. M. przed dziedziną Czechy oraz postaw sukna czeskiego i postaw innego w zamian za łąkę w Czechach przed młynem Barłóg k. drogi i łąki tegoż opata (ZK 150 s. 250)1W hasłach → Barłóg i Czechy nieścisłe regesty.

1 W hasłach → Barłóg i Czechy nieścisłe regesty.