MOGILNICA

([1274] 1278 ad Mogilniciam; 1427 Mogylnicza) rzeka albo potok, zapewne dziś Mogiłek albo Mogiłka, lewy dopływ Skawinki — HW 35.

[Pow. szczyrz.]

[1274] 1278 Bolesław Wstydl. ks. krak. i sand. wyłącza z obszaru przekazanego Władysławowi ks. ośw. wsie Radwanitów zw. Trzebol i gwarantuje im, że Władysław nie będzie naruszał ich prawa polowania w lasach po obu brzegach rz. Skawiny [Skawinki, odtąd rzeki granicznej] na obszarze do granicy Węgier, m.in. aż do rz. M. i do wsi → Leńcze (Pol. 1, 59 — data dok. 1278 poprawiona przez O. Haleckiego, Powołanie księcia Władysława Opolskiego na tron krakowski w r. 1273, KH 27, 1913, s. 283—90, 301—9, 314—5; dok. Transumowany przez Kazimierza W. 1356, a ten z kolei przez Władysława Jag. 1428 i przez Zygmunta I (Pol. 3, 55; MS 4 suppl. 976); 1427 Kazimierz ks. Cieszyński i pan ośw. rozgranicza dobra Radziszów należące do kl. tyn. od dóbr Jurczyce w ks. ośw. Należących do Andrzeja, Stan. Dacha, Jana i Marcina. Granicę mają stanowić potoki M. i → Babi Potok [niezid. dopływ M.], które zlewają się razem w jedną rzekę powyżej Radziszowa. Do kl. należeć będzie brzeg tych potoków, czyli potoku, ciągnący się w kierunku Radziszowa, Zorzowa [dziś Rzozów] i Woli [Radziszowskiej], zaś do szlachty z Jurczyc brzeg potoku ciągnący się w kierunku Jurczyc. Szlachta z Jurczyc może w swoich dobrach nad tym potokiem założyć dla swego użytku sadzawki i młyn (ZDM 2, 393).