BOROWY STAW

(1485 Borowy staw) staw w Grójcu 5 km na S od Oświęcimia, zw. w Metr. Józef. Borowiec, dziś Borowczyk (UN 12 s. 21).

[Pow. śl.]

1485 br. Adam i Jerzy Abstachowie z Grójca odstępują Jerzemu i Mikulaszowi Ziemom z Grójca grunt „gdzie jest Borowy staw” na rybnik (BJ rps 5935 s. 96-7).