BOROWY STAW

(1428 Borowi, Borowy) nie zidentyfikowany staw nad rz. Białą k. Wilkowa, ok. 8,5 km na SE od Lelowa.

[Pow. lel]

1428 z podziału stawów i rz. → Białej w Wilkowie Janowi przypada staw zw. B., który dawniej należał do Wierzbięty, położony „in decursu aque alias na strumenu” wraz z nim i rz. Białą z oboma jej brzegami. Wierzbięta będzie mógł przekopać groblę swojego stawu do grobli stawu B. i wraz z Janem będą przestrzegać tego przekopania do rz. Białej k. stawu B. Obaj będą też wspólnie naprawiać przekopanie grobli do wierzchowiska stawu B. (ZK 312 s. 363); 1466 Wierzbięta z Wilkowa daje Abrahamowi całą swoją cz. stawu zw. B. powyżej stawu Abrahama za to, że inny jego staw inundabat alias zatapyal i za zalanie drogi (ZK 17 s. 391).