BOROWY MŁYN

(1557 molendinum Borowi) młyn k. Piotrowie ku Zatorowi, ok. 4 km na SW od Zatora, nazwa nie notowana w UN 12.

[Pow. śl; par. Piotrowice]

Własn. król. w stwie zator. 1557 młynarz z młyna zw. B. na końcu wsi Piotrowice płaci stwu zator. 8 fl. czynszu (In. O 1/2 k. 141v); 1564 w Piotrowicach 2 młyny [bez nazwy]. 1 młyn na przekopie, którą woda idzie na królewskie stawy na piotrowskim gruncie za wsią ku miastu [Zatorowi, czyli młyn B.]. Ten młyn ma 1 koło korzeczne i stępne, a w nim młynarz uprzywilejowany. Płaci czynsz z 1/2 ł. i za robociznę, obow. karmić wieprza dla zamku [zator.] (LK 1 s. 220).

Uw. Lustracja z r. 1765 s. 175 wymienia w Piotrowicach młyn B. W Metryce Józefińskiej w niwie Łowiczki, graniczącej z Przeciszowem i Zatorem, odnotowano przekopę Borową.