BOROWY MŁYN

(1427 molendinum Borowy) młyn k. Grudzyn ok. 10 km na SE od Jędrzejowa, nazwa dziś nie zachowana.

[Pow. ksiąs.; par. Grodzina, dziś Grudzyny]

1427 Przecław z Węchadłowa zamienia z Janem Kuropatwą z Grodziny wszystkie swoje potoki, czyli stoki z opust, sadzawką należącą do tychże potoków w Opatkowicach za całą łąkę tegoż Jana w Grodzinie, leżącą za młynem B. (ZK 196 s. 61).