BOROWNO STARE

(1425 Stare Borowno) gaj na terenie późniejszej wsi Kuźniczka, zwanej w 1789 r. Kuźnica, czyli Stare Borowno; dziś Kuźnica Kiedrzyńska, 12 km na NW od Częstochowy. Por. Mat. do MWK s. 16, 156 i MAd.

[Pow. lel.; par. Biała Wielka]

1425 br. przyrodni Henryk Biel i Mikołaj z Błeszna dzielą dobra. Mikołajowi wraz z wsiami: Wilkowiecko, Kamyk i Biała [Mała] przypada gaj zw. B. Stare → Biała [Wielka]. Por. Kuźnicki Staw (ZK 8 s. 30-1).