BOROWY

(1533 predium Borovy) folwark, dziś nie istnieje. Folwark Borowe na MWK i MKw. znajdował się 2 km na NW od Olsztyna i na N od szosy do Częstochowy, obecnie pod Olsztynem jest kolonia Borowe (Spis).

[Pow. lel.; par. Olsztyn]

1533 folwark król. w stwie olsztyńskim. Browar, staw mały z braku wody, złe i piaszczyste ogrody. Uprawia się: żyto, owies, pszenicę, marchew. W oborze: 4 woły, 14 krów, 4 cielęta, 30 gęsi i kilkadziesiąt kur (In. O 1/2 k. 7v-8v); 1564 własn. jw. Uprawia się: pszenicę, żyto, owies, jęczmień, groch i tatarkę. W oborze: 14 krów, 38 sztuk bydła roboczego, 40 owiec, 23 świnie, 30 gęsi, 28 kóz (LK 2 s. 22).