BOROWNICA

(1539 Borownicza) góra [najpewniej 277 m na N przy Żebraczce, na Mtop. bez nazwy, nie notowana w UN 9], 8 km na NW od Bobowej.

[Pow. sądec.]

1539 góra B. → Bukowiec p. 2.