BOROWY MŁYN I STAW

(1533 molendinum Borovy, piscina Borowy, 1550 molendinum Zalezny alias Borowy Młyn) młyn i staw na prawym brzegu Warty, dziś nie istnieją, obiekty te leżały naprzeciw młyna Słowik (dziś wieś o tej nazwie), 5,5 km na SW od Olsztyna.

[Pow. lel., par. Częstochowa]

Własn. król. w stwie olsztyńskim. 1533 z młyna B. staroście olsztyńskiemu przypada 30 korców mąki żytniej; blisko za zamkiem ku Śląskowi 1 milę od zamku w borze jest nowo założony dobry staw, w którym hoduje się szczupaki, okonie i lipienie oraz inne ryby. Z tego stawu nie spuszcza się wody, lecz łowi się ryby małymi sieciami (In. O 2 k. 12, 66, 129); 1550 granice między → Dzbowem i Rększowicami oraz lasami stwa olsztyńskiego a Błesznem i Wrzosową dochodzą do rz. Warty powyżej młyna Słowik na brzegu dziedziców Błeszna i Wrzosowej. Na drugim brzegu Warty jest młyn król. zw. Z. alias B. M. i jeszcze inny młyn król. [w źródłach bez nazwy] (ZK 189 s. 920-33); 1551 staw zamkowy zw. B., obok niego sadzawka i stawek; opust, młyn na stawie B., z którego młynarz ma dawać staroście rocznie 20 korców mąki żytniej, karmić wieprza i naprawiać stare budynki zamkowe (In. O 2 k. 189v, 199v).