CHEBDZIE

(1307 Chebdze, Chebdza, Chebdzye, Chebdzcze, Chebdzyny) 9 km na E od Szczekocin (na MAd. Hebdzie).

1. 1307 Ch. w kasztelanii lel. (KK 1, 115); 1581 pow. lel. (ŹD s. 74); 1470-80 n. par. Goleniowy (DLb. 1 s. 20).

2. 1570 przez Ch. droga z Miechowa do Piotrkowa [woj. sier.] przez Mstyczów, Secemin (LDK s. 68).

3. Własn. szlach. 1307 Władysław Łok. poświadcza, że Strasz z Końskich [pow. opocz.] s. Dobiesława zastawił za 250 grz. srebra na 2 lata bpowi krak. Janowi Goleniowy i Ch. w kasztelanii lel. (KK 1, 115); 1353 bp krak. Bodzanta poświadcza, że Otto kantor sandomierski, kan. krak. i kanclerz polski [= wielkopolski] nadał ufundowanemu przezeń kościołowi par. we wsi Goleniowy 2 ł. tamże i karczmę w Ch. (ZDK 1, 51); 1385 Malisza z Ch. (SP 8, 3775, 3789, 3847); 1397 br. Mik. Ossowski, Ota z Klimontowa, Pakosz i Świętopełk z Goleniów oraz Andrzej z Czarnocina odstępują siostrom Świętosławie i Stanisławie oraz Chociemirowi z Połajowic [dziś Pojałowice] wsie Tarnową Górę, Ch., Jurkową [zapewne Jurków w pow. wiśl.], Zdanowice i 4 kmieci w Potoku (SP 8, 5947); Mikołaj kmieć z Ch. (ZK 1c s. 428); 1413-24 Dorota z Ch. ż. Naszona z Ostrowiec [pow. wiśl.] (ZK 5 s. 348; ZP 20 s. 70, 81, 84); 1416 Jan Naszon z Ch. (ZK 194 s. 22, 25); Przecław z Połajowic poręcza Elżbiecie wd. po Więcławie Gilu z Lubachow za Jana Naszona z Ostrowiec, który kupił u niej Tarnową Górę i Ch. (ZK 194 s. 2); 1417-30 Mikołaj z Ch. (ZK 195 s. 285-6; 312 s. 220, 243-4, 257, 410; GK 4 s. 361, 410, 417); 1417 z podziału dóbr dziedziców z Lubachów Mikołajowi przypada cała cz. w Ch. (ZK 312 s. 220); 1422 z podziału dóbr dziedziców z → Lubachów Mikołajowi przypadają całe cz. dziedzictwa w Ch. (ZK 378 s. 58); 1423-7 Stanisław zw. Zgoda z Ch., br. Mikołaja (ZK 195 s. 205; GK 4 s. 337); 1424 Mikołaj z Ch. zastawia za 13 grz. Jakuszowi z Polanowic 2 kmieci w Tarnowej Górze należących do jego br. Stanisława (ZK 195 s. 216); Mikołaj z Ch. ma oddać w wyznaczonym terminie 7 grz. Mikołajowi z Tęgoborza pod gwarancją zastawu ról dworskich w Tarnowej Górze, które obecnie posiada jego br. Stanisław (ZK 312 s. 244); Elżbieta wdowa z Lubachów i jej s. Mikołaj z Ch. (ZK 312 s. 255); Mikołaj z Ch. zastawia za 20 grz. Ściborowi z Trzcieńca role folwarczne i 1 ł. z siedliskiem oraz 2 zagrody w Tarnowej Górze (ZK 312 s. 261-2); Mikołaj z Ch. wyznacza ż. Annie c. Wierzchosława ongiś z Mozgawy [pow. wiśl.] 140 grz. posagu i wiana na 1/2 dóbr w Ch. (ZK 312 s. 266); Mikołaj z Ch. zastawia za 20 grz. N. N. całe allodium z 1 ł., na którym siedzi kmieć Marcin oraz 2 zagrody w Tarnowej Górze (ZK 195 s. 285); 1425 Mikołaj z Ch. kupuje za 33 grz. od Wojciecha i jego ż. Stachny cz. w Wygnanowie [dziś nie istn.] (ZK 312 s. 288); Jan Naszon z Ostrowiec pożycza 10 grz. od Macieja z Żelkowa pod gwarancją wwiązania go do 1 kmiecia w Ch. płacącego 1 grz. czynszu (ZK 146 s. 2); 1428 → Boleścice; 1430 Mikołaj z Ch. pożycza 10 grz. od Andrzeja z Goleniów pod gwarancją zastawu 2 kmieci w Ch. (ZK 312 s. 417).

1441-5 Skierka (Zkyerca, Szkirka) z Ch. (ZK 313 s. 144; 257 s. 89); 1441 Anna ż. Skierki z s. Więcławem z Ch. wydzierżawiają na 3 lata Szczepanowi z Mozgawy cz. w Ch. (ZK 313 s. 144); Mikołaj z Ch. (ZK 313 s. 164); 1444 Jan Naszon z Ostrowiec daje Więcławowi z Lubachow s. Gila (Gylle) całą cz. w Ch. po ojcu i po braciach w zamian za cz. w Tarnowej Górze i za 50 grz. półgr szer. (ZK 313 s. 275); 1445 br. Jan Naszon i Jan z Tarnowej Góry dają Annie ż. Andrzeja Piecza z Ch. i Tarnowej Góry cz. w Ch. w zamian za cz. w Tarnowej Górze i dopłatę 90 grz. (ZK 313 s. 279); Więcław z Ch. wydzierżawia na 4 lata za 4 grz. Jakubowi ze Starej Wsi Lubachowy siedlisko dworskie z rolami w Starej Wsi Lubachowy z wyjątkiem gaju (ZK 313 s. 293); 1446 Andrzej Piecz z Ch. zastawia za 40 grz. Męcinie z Przyłęku całą cz. dziedzictwa w Słupi [pow. lel.], którą ma od Jana ze Słupi (ZK 313 s. 328); 1447 Andrzej Piecz z Ch. i Woli Chlewskiej (ZK 313 s. 341); Więcław z Ch. zastawia za 17 grz. Pietraszowi z Lubachów całą cz. w Damianowach [dziś Damiany] i w Starej Wsi [Lubachowy] (ZK 257 s. 185); 1448 Krystyna ż. Piotra z Międzygórzyc [pow. wiśl.] pozywa Jana Naszona z Ostrowiec o dobra po matce: Połajowice, Tarnowa Góra i Ch. (SP 2, 3351b); 1449 Więcław z Ch. zastawi do pełnej spłaty za 50 grz. Ściborowi z Trzcieńca całą cz. dziedz. w Ch. i Wygnanowie; tenże Więcław daje w dzierżawę na 6 lat temuż Ściborowi cz. w Ch. i Wygnanowie, które należały do jego siostrzenicy Elżbiety (ZK 257 s. 356); 1458 Ścibor z Trzcieńca zastawia Wierzbięcie z Wilkowa całą cz. dziedziny w Ch., którą ma w zastawie w 50 grz. od Więcława Gila (ZK 314 s. 73, 75); 1460 Elżbieta c. Andrzeja Piecza oznajmia, że wnosi w 100 grz. Ocie z Goleniów dobra dziedz. po matce w Ch., które mu przekazuje (ZK 314 s. 141); 1465 Ota z Goleniów zeznaje, że kasuje i umarza zapis 100 grz., który ma od Elżbiety c. Andrzeja Piecza, a ta kasuje zabezpieczone jej przez męża posag i wiano; taż Elżbieta żona niegdyś (olim) Oty z Goleniów przekazuje swym br. Jakubowi i Stanisławowi 60 grz., które pozyskała od ur. Szczepana z Zawady (ZK 314 s. 222); 1470-80 jeden dz. [Piecz?] h. Pilawa, łany kmiece (DLb. 1 s. 20; 2 s. 102-3 ― dane sprzed r. 1460); 1529 folwark (LR s. 200).

5. 1470-80 dzies. snop. i kon. z ł. kmiec. wart. 6 grz. prepozyturze w kat. krak. (DLb. 1 s. 20; 2 s. 102-3); 1529 dzies. snop. z folwarku wart. 2 grz. plebanowi w Goleniowach, z łanów kmiecych wart. 2 grz. prepozyturze w kat. krak. (LR s. 200, 237).