BIELICA

struga (1293 Beliza, Belis, Belisbach), prawy dopływ Drwęcy; → Bielski Młyn, Elgiszewo, Leszno mł., Młyniec.