BIELICE

(1339 Belicz, 1501 Byelicze, Bielicze) 15 km na NW od Nowego Miasta Lubawskiego.

1339 w.m. Dytrych v. Altenburg wystawia dokument na polowaniu koło B. (PrU 3/1, nr 265, 266); 1392-1405 folw. Zak. w wójt. brat.; 1402 inwentarz folw.: 1 łaszt żyta bez 6 korców oraz 2 łaszty i 15 korców owsa (GA 362, 364-5); 1501 Mac. Wilkanowski otrzymuje w dziale rodzinnym zamek król. Bratian oraz wsie B. i Gryźliny (MS 3, nr 26); 1570 własn. szlach. Działyńskich, folw. B.; 2 chłopów, 4 zagr., mł. o 2 kołach (ŹD 73); pow. mich., par. Skarlin (Bi. 50, 73).