BIELSKI

Młyn nad rz. Bielicą, dziś zapewne część Młyńca.

1333 w. m. Luter brunświcki zatwierdza zamianę między komturem kow. a kl. bened. w Toruniu mocą której mł. nad rz. Belis (Bielicą) nadany kl. bened. przez Gertrudę, wdowę po Hermanie Rubicz, mieszcz. tor., przechodzi na własn. Zak. (UC nr 237); 1472 Kazimierz Jag. zezwala Wacł. Czerwonce zastawić mł. Fryderykowi Rakowiz z Torunia (MS 1, nr 806); 1570 mł. B. łącznie z dwoma innymi w stwie kow. daje podatku 4 fl. (ŹD 22).