BIERZGIEŁ

(1382 mol des heyligen Geistis, 1431 Jungherren Mole, 1571 Birsgel alias Junker Muhel) 9 km na SW od Kowalewa Pomorskiego.

1382 Łukasz Russe, mieszcz. tor., dziedzic Młyńca nadaje młynarzowi Nicze rolę koło mł. wolną od szarwarku za czynsz 1 grz. i 4 kur (UC nr 362); 1415 mł. J. M. własn. szpitala Ś. Ducha w Toruniu, po połączeniu tegoż z kl. bened. staje się własn. klasztoru (UC nr 490); 1571 własn. kl. bened. w Toruniu (MT 179); pow. chełm., par. Gronowo (Bi. 44,73).