BIERZGŁOWO

(1263 Birgelow, Birgelou, Birglau, Birgelaw, Birgillaw, Berglan, Birglaw, 1570-1 Birzglowo) 12 km na SW od Chełmży.

1. 1414 wieś, komt. bierzg. (MT 181); 1428 komt. tor. (GA 444); 1520 teryt. m. Torunia (UC nr 816); 1570-1 klucz bierzg. m. Torunia, par. Łążyn (Bi. 47, 73).

3. 1428 własn. Zak. opust. (GA 444); 1437-8 26 ł., czynsz, po 14 szk., 4 korce żyta, 4 owsa i 4 kury, 18 1/2 ł. os., 7 1/2 opust., czynsz karczmarza 5 wiard. (GZ 92); 1510 wieś B. w zastawie (MS 4/2, nr 9626); 1520 Toruń otrzymuje od Zygmunta I wieś B. i in. na pr. dziedz. w zamian za zamek w Świeciu (UC nr 816; MS 4/2, nr 12 483); 1570-1 wieś B. ma 10 chłopów, 6 zagr., 6 komorników, (Zap. 20, 316).

5. 1263 Zak. oddaje ze swych dóbr B. dzies. bpowi chełm. w zamian za dzies. z Gostkowa odstąpioną bpowi sambijskiemu (UC nr 64); 1319 kościół w B. (PrU 2/1, nr 25); 1445 par. w B. w planie synodu laickiego bpstwa chełm. (UC nr 578); XVI w. filia par. w Łążynie (Bi. Po. 119); Kościół z ok. 1300 r. Ś. Wawrzyńca (Dch 643; BK 2, 110, 113).