BIEŃKÓWKA

(1222 Benkowo?) 6,5 km na SW od Chełmna.

1222 Konrad maz. nadaje bpowi Chrystianowi wieś B., którą posiadał niegdyś (schyłek XII w.) komes Żyra (Pr U 1/1, nr 41); XVI w. własn. i teryt. bpstwa chełm., klucz starogr., 15 rybaków, par. Starogród (Bi 56, 73).