CZĘSTOSZOWICE

(1376 Czistosouicz, 1377 Czasossouicz, 1378 Czanstochowycz, 1381 Czasthochouicz, Czasthochow, Czanstosovice, 1387 Czastouicz, 1389 Czastoszouice, 1398 Czanstossouicze, 1399 Czastcouice, 1404 Czanstoschouice, 1407 Czanstouiec, 1409 Czanstossow, 1410 Czansztoszow, 1413 Czanschouice, 1414 Canstoschouicze, 1423 Czastossouicz, Czantochowicze, Cząsthossowicze, 1458 Czanthoschowy, 1462 Czansthochouicze, 1468 Czostossovicze, 1470-80 Czanschsthoschowicze, 1509 Czasthoschowycze, 1521 Czastochowicze, 1523 Czasztoschowicze, 1529 Cząstosshewicze) 2 km na SE od Książa Wielkiego.

1. 1490 n. pow. krak. (ŹD s. 439); 1518 n., 1581 pow. ksiąs. (MS 4, 11 549; ŹD s. 83); 1470 par. Książ Wielki (DLb. 2 s. 84).

2. 1381 role folwarku nadanego augustianom przez Spytka z Książa Wielkiego leżą przed m. Książem Wielkim, na szerokość między granicami Mianocic i Cz., a na długość od drogi z Mianocic do Cz., po drogę z Żędowic [dziś Rzędowice] do Skalbmierza (Mp. 1, 359); 1404 → p. 3; 1436 łąka zw. Łaniec (Lanecz) leżąca na błotach w Cz. (SP 2, 2650).

3. Własn. szlach. 1376-82 Skronek, Skron, Krystyn z Cz. (SP 8, 399, 430, 460, 645, 1750, s. 59 w przyp.); 1378 Świętosław Ksiąski z Cz. (ZDM 4, 1041); 1381 Florian Piwko młynarz w Cz. (SP 8, 640, 931); Wawrzyniec i Jan młynarze z Małoszowa pozywają tegoż Krystyna o zalanie młyna i złorzeczenie (SP 8, 735); Tworko młynarz z Cz. (SP 8, 734); 1382 wd. po Święszku z Cz. skazana na karę 6 grz. za podział siłą (pro vidiuisione) dąbrowy w Głogowianach i dóbr w Konaszówce (SP 8, 1838); 1383-5 wd. po Skronku z Cz. (SP 8, 2096, 3768); 1385 Zdurad kmieć z Cz. (SP 8 3510a); 1386-1416, zm. a. 1417 Jakusz s. Skorka [Skronka!] h. Oława (SP 2, 7490; 7/2, 229; 8, 7491, 8170, 10 477, uw. 2/2, 15/6, 27/1, 29/12, 36/27, 39/24, 45/28, 160/5, 235/20, 283/49, 286/38, 287/14, 291/91, 335/6, 336/66; wg ind. WAP; Mp. 4, 1114); 1389 Szczepan z Tczycy zastawia za 10 grz. Zaklice z Tuchołowa 6 dużych łąk w Cz. (SP 8, 5300); 1404 Mściszek z → Konaszówki i jego synowa Małgorzata wd. po Włodku mają dokonać podziału dąbrowy k. Radziszowa [par. Mironice]. Jakuszowi ma przypaść cz. k. Moczydła, a Mściszkowi i Małgorzacie cz. od strony Wolicy [par. Książ Wielki]. Jakusz ma posiadać sadzawkę w Cz., którą zaczął zakładać, oraz ogród młyński. Mściszek i Małgorzata winni w spokoju utrzymywać zagrodnika [Jakusza] na końcu wsi Cz. Winni też położyć znaki graniczne k. łąki Jakusza, na zagonach, nie na samej łące oraz wyrównać brzegi przy swoim młynie, by woda nie zatapiałą łąki Jakusza (SP 2, 1057); 1407 Maciek Szaliniec młynarz w Cz. (wg ind. WAP); 1409 Piotr z Książa Wielkiego ustępuje za 60 grz. Jakuszowi z Cz. połowę wsi Głogowiany, którą uprzednio kupił od tegoż Jakusza za 150 grz. Zatrzymać ma ją jedynie dożywotnio (SP 2, 1206); Pakosz z Cz. (wg ind. WAP); 1412 Jakusz z Cz. zastawia za 40 grz. Zawiszy z Sadowia całą swoją część w Głogowianach i młyn w Cz.; 1413-4 Kachna ż. Jana z Bejsc [pow. wiśl.] sprzedaje za 300 grz. Boguszowi z Pstroszyc [i ze Święcic] całe swoje cz. w Cz. i Konaszówce wraz z pr. patronatu kościoła w Książu Wielkim (ZK 193 s. 83, 119, 170); 1414 Jakusz z Cz. gwarantuje Jakuszowi z Brzuchani zwrot 10 grz. ewentualnym wwiązaniem w 2 kmieci w Konaszówce (ZK 5 s. 427); Mikołaj młynarz w Cz. (wg ind. WAP); 1414 Stachna ż. Jakusza z Cz., 1417-23 wd. (wg ind. WAP; SP 2, 1556); 1416 Maciek sługa Jakusza z Cz. (wg ind. WAP); Katarzyna i jej mąż Mik. Morawiec [h. Powała] z Ossowic [nie zid.] procesują się z Boguszem ze Święcic o dobra Cz., o wycięcie 100 dębów i o gaje (ZK 194 s. 19); 1417 Piotr z Cz. zastawia za 40 grz. Mik. Morawcowi z Ossowic wszystkie swe dobra dziedz. w Cz., Głogowianach i Konaszówce (ZK 194 s. 98); 1417-23 Piotr z Cz. [s. Jakusza]; 1418 Jakusz s. Jakusza z Cz.; 1430 Bernard z Cz. (wg ind. WAP); 1436 Elżbieta wd. po Dobiesławie z Konar [par. Nawarzyce] sprzedaje Mik. Morawcowi z Konaszówki przypadłe jej po zm. siostrze Katarzynie, ż. tegoż Morawca, i po zm. siostrzenicy Katarzynie, córce ww. Katarzyny dobra: połowę Cz. i czwartą cz. Konaszówki; tenże Morawiec ustępuje br. Piotrowi i Jakubowi z Cz. łąkę zw. Łaniec położoną na błotach w Cz. Bracia mogą też wypasać bydło na błoniach w Konaszówce, a w zamian ustępują Morawcowi z cz. błoń tamże (SP 2, 2630, 2650); 1443 Jadwiga ż. Piotra z Cz., → też Brzostki (SP 2, 3150).

1458 Jakub z Cz. (Mp. 5 E 21); 1461 Andrzej Morawiec sprzedaje za 400 grz. Jakubowi Płazie z Sieciechowic cz. Cz. (GK 15 s. 328); 1462 tenże Płaza sprzedaje za 300 grz. Mik. Synowcowi z Żędowic [pow. ksiąs., dziś Rzędowice] cz. Cz. kupioną od ww. Morawca (ZK 152 s. 22); 1467 Stanisław, Jakub i Andrzej z Cz. czyli z Korabnik [ss. zm. Piotra z Cz.] gwarantują szwagrowi Piotrowi z Wyżyc wypłacenie 100 grz. posagu swej siostry Anny ewentualnym wwiązaniem w charakterze zastawu w ich cz. w Korabnikach; Jakub z Korabnik zobowiązuje się wypłacić swej macosze Jadwidze Częstoszowskiej 10 grz. z jej posagu (ZK 17 s. 458, 465, 469); 1468-9 taż Jadwiga z Cz. czyli z Korabnik wd. po Piotrze z Cz. pozywa ww. Jakuba o 10 grz. i tyleż wadium (ZK 16 s. 492, 515, 551, 564; 17 s. 570, 590, 650, 671); 1470 Jadwiga wd. po Stanisławie z Cz. pozywa Jakuba Mnińskiego dz. Korabnik o 10 grz. długu i 10 grz. wadium (SP 2, 4023); 1470-80 dz: Jakub Częstoszowski h. [Oława] oraz Mik. i Jan Synowcowie h. Stary Koń, 2 folwarki: jeden Jakuba, a drugi Mikołaja i Jana, ł. kmiece, karczmy, zagrody (DLb. 2 s. 84); 1489, 1490-2 pobór z 1 ½ ł., w cz. Częstoszowskiego brak danych; 1493-4 pobór z 2 ł., w cz. Częstoszowskiego brak danych; 1496-1500 w cz/ Rabsztyńskiego [tj. Tęczyńskiego] pobór z 2 ł, w cz. Częstoszowskiego brak danych; 1508 w cz. Rzeszowskiego pobór z 2 ł., w cz. Częstoszowskiego brak danych (ŹD s. 439; Rp s. 137, 163, 179, 193, 209, 78, 114, 41, 12, 250, 342); 1491 Jakub z Cz. (GK 23 s. 522); 1500 br. niedzielni Piotr i Jan z Cz. zaświadczają, że Elżbieta c. zm. Jakuba Kuli z Książa Małego, wd. po Bernardzie z Wrzosowic, obecnie ż ww. Piotra ma zapisane 200 grz. wiana na: Cz., Konaszówce i Głogowianach i zobowiązują się tę sumę przepisać na jej s. z pierwszego małżeństwa Jana (ZK 153 s. 262).

1509 Zofia ż. Mik. Słabosza z Putnowic [ziemia chełmska] całą swoją trzecią cz. dziedzictwa po [jej br.] zm. Andrzeju [Tęczyńskim] z Rabsztyna kan. krak. z dóbr przynależnych do → Książa Wielkiego, m.in. Cz., darowuje Stan. Jakubowskiemu, który z kolei zapisuje te dobra Andrzejowim z Tęczyna; Andrzej z Rzeszowa darowuje Andrzejowi z Tęczyna całą swoją cz. dziedzictwa przypadłego po ww. Andrzeju z Rabsztyna z dóbr przynależnych do → Książa Wielkiego, m.in. Cz. (ZK 154 s. 499-501, 509); 1518 Marcin z Kamieńca [ziemia sanocka] wwda podolski zapisuje czynsz roczny na dobrach → Książ Wielki z przynależnościami, m.in. na Cz., Janowqi Bonerowi burgr. i żupnikowi krak. oraz Janowi Kislingowi rajcom krak., jako patronom mansjonarzy w kościele NMP w Krakowie (MS 4, 11 549); 1521 tenże Marcin sprzedaje Janowi z Tęczyna miecznikowi krak. i pkom. chełmskiemum dobra Książ Wielki z przynależnościami, m.in. z Cz. (MS 4, 4029); 1523 Zygmunt Stary zezwala temuż Janowi z Tęczyna zapisać 100 fl. czynszu rocznego za sumę 2000 fl. Michałowi z Lublina drowi dekretów, dziekanowi kurzelowskiemu i Janowi Czarnavoyska altaryście w kościeleNMP w Krakowie na dobrach → Książ Wielki z przynależnościami, m.in. na Cz. oraz na połowie zamku Kamieniec z przynależnościami, które to dobra Tęczyński otrzymał pr. bliższości od Marcina z Kamieńca (MS 4, 4269; KUJ 4, 365); br. nie dzieleni Feliks i Baltazar Potoccy [par. własna, dziś Złoty Potok] i Głupczowa zobowiązują się wypłacić Piotrowi Częstoszowskiemu z Konaszówki i Cz. 400 fl.. posagu swej siostry Barbary ż. Piotra i dają mu wwiązanie w dobra Góra [Kościejowska] i Janowice [par. Racławice] (WAP Archiwum Potockich, Zbiory 108 s. 411, reg.); 1530 pobór [w cz. Tęczyńskiego] z 2 ½ ł., 1 młyna, w cz. Częstoszowskiego z ½ ł. (RP k. 13).

5. 1470-80 dzies. snop. i kon. wart. 12 grz. z całej wsi plebanowi w Książu Wielkim (DLb. 2 s. 84); 1529 dzies. snop. wart. 11 grz. z całej wsi temuż plebanowi (LR s. 239).

6. 1493 Piotr z Cz. studentem Ak. Krak. (Ind. s. 247).