DOBROCIESZ

(1367 Dobrocziesz, 1387 Dobroczesz, 1407 Dobrocessow, 1408 Dobroczesch, Dobroczesza, 1409 Dobroczeszow, Dobroczesszow, 1410 Dobroczessz, 1412 Dobroczes, 1414 Dobroczess, 1415 Dobrocszesz, Dobroczissza, 1421 Dobroczessch, 1422 Dobrodzessa, 1424 Dobrocess, 1432 Dobracczssz, 1442 Dobraczeszicze, Dobroczesze, 1449 Dobroczeszch, 1450 Dobroczyesch, 1470-80 Dobraczeszch, 1496 Dobroczescha, 1509 Dobroczyesz, 1530 Dobrocziesch) 11 km na SW od Czchowa.

1. 1530, 1581 pow. sądec. (RP k. 39; ŹD s. 139); 1470-80 n. par. Wojakowa (DLb. 2 s. 254).

2. Granice i drogi → p. 3; 1367 D. graniczy z lasem zw. Krosna (Krostna); 1441 miedza Dobrocieska (Dobroczeszka myedza), 1441, 1443 miedza, granica Wojakowska [z wsią Wojakowa]; 1443, 1460, 1503 granica Sechleńska [z wsią Sechlna, dziś Sechna - UN 6 s. 65]; 1460, 1510 droga zw. Dzielna (Dzelna, dzijelna); 1467, 1470 droga Dobrocieska (via Dobroczeszka) między → Druszkowem Pustym i Kątami (ZCz. 4 s. 335, 425); 1467 droga Pośrednia (via poszredna); 1476 droga targowa (via forensi); 1503 droga Sechlna; las w D. przynależy do pola leżącego na granicy z Krosną (granica Chrosna); 1483 granica zw. Grabanie.

Obiekty fizjograficzne: 1443, 1460, 1469, 1504, 1509, 1510 rz. zw. → Dobrociesz; 1458 rz. płynąca z Nakła (de Nakyel) → p. 3; 1458, 1460,1501 las Nakieł, Nakło → p. 3; 1503 las w D. → p. 3; potok Staszkowski (Staschkowsky) → p. 3.

Nazwy części wsi i ról → p. 3: 1421 niwa w → Druszkowie Pustym ciągnie się od [dziedz.] Grabani i D. do rz. Białej (ZCz. 2 s. 349); 1441, 1452, 1460, 1508, 1510 Kamienny Dział inaczej Na Nawsiu [dziś cz. wsi D. zwie się Nawsie - UN 3 s. 21]; 1446 pole zw. Pyszówka (Pijszowka) rola „Lath”, pole zw. Odrzykówka (Odrzikowka) na końcu wsi D.; 1458 pole zw. Ciechoszowska Niwa (Czechoschowska Nywa); 1467 pole Mokradł (Mocradl); pole zw. Zastawie (Zastawye); rola „Szoszmuska”; pole zw. Stawiec (Stawyecz); Płoska (Ploschka); 1469 łan zw. Pankowski; 1476 Zatoki (Zathoky) [dziś cz. wsi Kąty-UN 3 s. 21] rola Miekowska (Myekowska rolya); rola zw. Pyszowska; rola „Pyeochrczowszka”; 1501 rola kmieca zw. Samczowska; rola kmieca zw. Sołtysowska (Scholthyschowska); rola Paszkówka (Paskowka); rola za Nakłem (post Nakyel); rola Łączaczowa (Lączaczowa); rola nad Dąbkiem (in Dąbek) [potok w → Druszkowie Pustym]; [rola] Janochowa; 1503 siedlisko Irząbkowskie (Irząbkowskye); 1510 Czrynowiska; niwa za Pasiekami (post Paschijeky); rola [zw] Pusty Ogród; rola pod Buczem (sub bucze); sadzawki.

3. Własn. szlach. 1367 D. wieś dziedziców z Druszkowa Pustego graniczy z lasem kl. starosądeckiego zw. Krosna, na którym ma być lokowana wieś → Krosna (Mp. 3, 803); 1387 Gniewko z D. (ZDM 1, 185); 1407-9 Piotr, Pietrasz z D. [mąż Wichny, ojciec Jana z D.] (ZCz. 1 s. 202, 216, 219, 223, 236); 1409 Stachna ż. Wiktora z Druszkowa Pustego [i z Wiatrowic] zastawia za 4 grz. Wisławowi z Druszkowa Pustego 1 łan w D. (ZCz. 1 s. 226); Piotr z Wiatrowic s. Jadwigi z Wiatrowic ustępuje 30 grz. wiana swej ż. Machnie z Chronowa na cz. dziedzictwa w Wiatrowicach, D. i w Druszkowie Pustym (ZCz. 1 s. 228); 1409-18 Dorota z D. ż. Mikołaja z D. (ZCz. 1 s. 239; 2 s. 265); 1409-13 Jakusz z D. (ZCz. 1 s. 243; 2 s. 64); 1409-21 Mikołaj, Miczek z D. mąż Doroty (ZCz. 1 s. 247, 250, 260; 2 s. 134, 144, 205, 371; SP 7/2, 283-4; ZK 6 s. 214, 257, 258); 1410-29 Jan, Janek z D. (ZCz. 1 s. 260; 2 s. 290, 371; 3 s. 55; GK 1 s. 699); 1410 Wichna wd. po Piotrze z D. zastawia za 20 grz. swemu zięciowi Piotrowi z Chronowa cz. swej dziedziny w D. (ZK 5 s. 235); 1411 Franek z Będzieszyny sprzedaje za 20 grz. Jakuszowi z Druszkowa Pustego łan w D. (ZCz. 2 s. 9); 1412-19 Piotr z D. h. Jeleń, zaw. Opole (ZCz. 2 s. 36, 98, 143, 277; SP 2, 1330, ZK 5s. 416); 1414 Wiktor z Wiatrowic dowodzi swego szlachectwa przedstawiając 6 świadków, m. in. Piotra z D. h. Jeleń zaw. Opole (SP 2, 1330); Andrzej Leksikowic z Druszkowa Pustego zapisuje swej ż. Jadwidze c. Warcisława z Jakubkowic 100 grz. tytułem posagu i wiana na dobrach dziedz. w Druszkowie Pustym, D., Połomi i Wojakowej (ZCz. 2 s. 92); 1415 Więcław dz. z Druszkowa Pustego i jego ż. Wichna sprzedają za 40 grz. Pietraszowi z Druszkowa Pustego swą dziedzinę w Druszkowie Pustym i D. (ZCz. 2 s. 96); 1417 Stachna z Wiatrowic ż. Wiktora z Wiatrowic sprzedaje za 50 grz. Wyszkowi z Druszkowa Pustego cz. dziedziny w Druszkowie Pustym i w D. (ZCz. 2 s. 211); 1423 Anna ż. Stanisława z Robkowej [dziś Rąbkowa] sprzedaje za 15 grz. Stanisławowi s. Spytka z Wojakowej wszystkie swe cz. dziedz. po ojcu we wsiach: Druszków Pusty, Wojakowa, D. i Porąbka (ZCz. 2 s. 384); 1424-43 Stanisław dz. z D. (ZK 7 s. 333; ZCz. 3 s. 191).

1427 Anna ż. Święcha z D. (ZCz. 3 s. 26); 1427-45 Święch, Świętosław br. rodz. Leonarda z D. i Druszkowa Pustego oraz Wojciecha [z D.] (ZCz. 3 s. 26, 224; GK 5 s. 26, 67); 1432-60 Leonard Grabania z D. i → Druszkowa Pustego br. Świętosława z D. i Wojciecha [z D.] (ZCz. 3 s. 73, 224; 4 s. 82, 186, 205; GK 5 s. 26, 67); 1433 z podziału dóbr między br. rodz. Piotrem, Żegotą i Andrzejem z Druszkowa Pustego, Piotrowi i Żegocie przypadła m. in. cz. w D., → Druszków Pusty (ZCz. 3 s. 85-6); 1436 Maciej ze Zręczyc otrzymuje od Staszka s. Laszka z Porąbki w zamian za dziedzinę w Zręczycach posiadłość w Porąbce i D. (ZCz. 3 s. 112); 1437 z zamiany dóbr między Piotrem i Andrzejem br. rodz. z → Druszkowa Pustego Andrzej otrzymuje od Piotra m. in. cz. w D. (ZCz. 3 s. 133); 1440 Ciechosz z siostrą Małgorzatą sprzedaje za 8 grz. Piotrowi Łyskowi [może Liskowi] (Lyssek) z Wojakowej pół łanu sołtysiego Jakusza (ZCz. 3 s. 162); 1440-1467 Mikołaj z D.1Zapisy źródłowe umieszczone pod tą osobą mogą się odnosić do innych osób z D. o tym samym imieniu, które w tym czasie występują: Mikołaja s. Jakuba 1441, Mikołaja Tabasza 1443, Mikołaja Turzynity 1450, Mikołaja Gębki, czy też jeszcze innych Mikołajów z D (ZCz. 3 s. 163; 4 s. 228, 354; ZK 13 s. 177-8); 1441 Andrzej Górski dz. z →Wojakowej sprzedaje za 12 grz. Mikołajowi z Druszkowa Pustego bratankowi Małdrzyka m. in. rolę w Kamiennym Dziale (in Camyenem dzele) (ZCz. 3 s. 163); Mikołaj s. Jakuba z D. (ZCz. 3 s. 164); br. Klemens Wicher i Stanisław dz. z Kątów sprzedają za 8 grz. Piotrowi Małdrzykowi z Druszkowa Pustego dziedzinę, którą mają na Dobrocieskiej miedzy od potoku aż do Wojakowskiej miedzy (ZCz. 3 s. 171); 1441-48 Andrzej z D. mąż Anny (SP 2, 2896; ZK 11 s. 476; 12 s. 186; 13 s. 32, 177; 150 s. 225; ZCz. 3 s. 179 A); 1441-2 Anna ż. Andrzeja z D. siostra Jakuba z Koźmic SP 2, 2896; ZK 11 s. 476; 150 s. 225); 1443 Mikołaj dz. z Kątów sprzedaje za 3 grz. Piotrowi z Druszkowa Pustego całą swą dziedzinę w D. od potoku Dobrocieskiego aż do granicy Wojakowskiej (ZCz. 3 s. 189); Stanisław dz. z D. zastawia za 1 kopę gr swemu br. stryjecznemu Mikołajowi z Druszkowa Pustego swoją cz. w D. od potoku Dobrociesz aż do granicy Sechleńskiej (Sechlenszka) (ZCz. 3 s. 191); Grzegorz dz. z Porąbki sprzedaje za 30 grz. Mik. Tabaszowi dz. z D. swą cz. po matce w D. (ZCz. 3 s. 198); 1444 br. rodz. Mik., Klemens i Jan Łyskowie [może Liskowie] (Lyssakowye) z Kątów wraz z ojcem swoim Jakubem ustępują br. rodz. Świętosławowi, Leonardowi i Wojciechowi zw. Grabanie role zw. „Sandzinszky” w Kątach (ZCz. 3 s. 217); 1445 Machną z Kątów ż. Mikołaja z Kątów [zapewne odstępuje] br. Świętosławowi i Leonardowi z D. swą dziedzinę po ojcu w Kątach (ZCz. 3 s. 224); 1446 Ciechosz dz. z Druszkowa Pustego wraz z ż. Barbarą sprzedają za 25 grz. Piotrowi Łyskowi z Wojakowej swe pole w D. za Pyszówką obok roli „Lath” i drugie pole zw. Odrzykówka na końcu wsi (ZCz. 3 s. 245); 1448-57 Piotr z D. br. Włodka z Wiatrowic, br. stryjeczny Piotra i Mikołaja z D. (ZCz. 4 s. 3, 31, 33, 46, 109, 110, 147, 165); 1448 Andrzej z Druszkowa Pustego sprzedaje Mik. Wyszkowi swą dziedzinę w D., którą kupił uprzednio od tegoż Mikołaja (ZCz. 4 s. 22); 1449 Włodek z Wiatrowic zastawia za 24 grz. Piotrowi z D. całą cz. swej dziedziny w Wiatrowicach (ZCz. 4 s. 46).

1450 Mikołaj z D. h. Półtora Krzyża, zaw. Turzyna (SP 7/2, 951; GK 11 s. 96); Jakub z Kątów sprzedaje za 3 grz. Leonardowi z Druszkowa Pustego całą swą dziedzinę w D. (ZCz. 4 s. 82); 1452 Leonard Grabania z Druszkowa Pustego daje Janowi Małdrzykowi z Druszkowa Pustego rolę swą między wsiami Kąty i Druszków Pusty, m. in. za siedlisko na Kamiennym Dziale czyli Na Nawsiu (na Camijennym dzelye alias na nawschu), → Druszków Pusty (ZCz. 4 s. 138); 1456 Stan. Wiktor dz. z Wiatrowic sprzedaje Piotrowi z D. prokuratorowi z Wilkowej [pow. wiśl.?] 2 role czyli niwy: jedną w Podkiełbaśnej (Podkyelbaschna) na brzegu rz. Dunajec przy końcu roli Andrzeja, drugą w Uściu leżącą pod Łęgiem (podlangyem) oraz staw tamże (ZCz. 4 s. 147); 1457-69 Mikołaj br. rodz. Piotra dz. z D. (ZCz. 4 s. 166, 379); 1457-69 Andrzej z D. mąż Beaty, siostry Mikołaja Płaskiego (Plaszky) (ZCz. 4 s. 174, 182, 189, 307, 394, 397; ZK 15 s. 26, 138, 303; 17 s. 42, 302); 1457-60 Andrzej Łysek z D. i części → Druszkowa Pustego (ZCz. 4 s. 174, 195, 205); 1457 Piotr z D. sprzedaje za 15 grz. swym br. stryjecznym Mikołajowi i Piotrowi swą cz. dziedz. w D. (ZCz. 4 s. 165); Anna wd. po Wojciechu Grabani z D. (ZCz. 4 s. 175); 1458-69 Mik. Gębka (Gambka, Kopka, Gambca) z D. ojciec Katarzyny i Jana Gębki, br. Małgorzaty, szwagier Mikołaja z D. (ZCz. 4 s. 186, 191, 267, 375); 1458 Mik. Gębka z D. swe pole zw. Ciechoszowska Niwa rozciągające się od sadzawki druszkowskiej aż do rz. płynącej z Nakła oraz stajanie za sadzawką Leonarda... [tekst urwany] (ZCz. 4 s. 186); Małgorzata ż. Mikołaja z D. siostra Mikołaja Gębki (Kopki) (ZCz. 4 s. 191); 1469-70 Paweł z D. i → Chronowa i części Druszkowa Pustego br. Jana i Grzegorza z D. (ZCz. 4 s. 202, 206, 353, 364, 380, 440); 1460 Mikołaj z Wojakowej s. Spytka sprzedaje Andrzejowi Łyskowi z D. swą cz. w D. przy drodze zw. Dzielna aż do granicy Sechleńskiej (Sechlienses), a także dwie role w Druszkowie Pustym wykupione od Mikołaja Jeża (ZCz. 4 s. 195); Stanisław Ropisz (Ropysch) i Stanisław Czarny dziedzice z Kątów zamieniają się dobrami. Ropisz daje Czarnemu swą niwę w D. rozciągającą się od rz. Dobrociesz aż do granicy Sechleńskiej (Sechlenska) wraz z dodatkiem 9 grz. w zamian za całe dziedzictwo Czarnego w D. (ZCz. 4 s. 196); Andrzej Górski z Wojakowej daje Pawłowi z D. całą cz. swoją w Wojakowej położoną przy działach druszkowskich wraz z siedliskiem tamże z wyjątkiem roli w Łaziskach, którą sobie zatrzymuje, w zamian za role leżące w Druszkowie Pustym za Nakłem i dodatek 40 grz. (ZCz. 4 s. 202); Andrzej Łysek z D. daje Leonardowi Grabani z Druszkowa Pustego całe swoje siedlisko w Druszkowie Pustym zw. Spytkowskie z polem rozciągającym się aż do potoku Dąbek w zamian za pole na Nawsiu (in Nawschye) z dodaniem 7 grz. (ZCz. 4 s. 205); Stan. Czarny z Kątów sprzedaje za 14 grz. i za niwę w D. Pawłowi z D. swą rolę w D. rozciągającą się od rz. Dobrociesz aż do granic Sechlińskich (ZCz. 4 s. 206); 1461 Grzegorz Łońszczę z Druszkowa Pustego sprzedaje za 92 grz. swemu zięciowi Janowi Małdrzykowi z Druszkowa Pustego swe cz. w D., Druszkowie Pustym, Porąbce i Wojakowej (ZCz. 4 s. 217); Ciechosz z Druszkowa Pustego zastawia za 22 grz. Stanisławowi z Porąbki s. Więcława z Porąbki całe swe cz. dziedz. w Druszkowie Pustym, Wojakowej i D., pod warunkiem, iż Ciechosz będzie siedział obyczajem kmiecym (morę kmethonico) w tych majętnościach i domu płacąc Stanisławowi 1 grz. czynszu rocznie, aż do spłaty 22 grz. (ZCz. 4 s. 218); Andrzej Wojakowski z Wojakowej i z D. sprzedaje za 60 grz. swemu br. rodz. Jakubowi swe cz. w Wojakowej, Druszkowie Pustym i D. (ZCz. 4 s. 221); 1464 Szczepan s. niegdyś Janusza z D. sprzedaje za 30 grz. Stanisławowi z Kątów oraz jego br. niepodzielonym Klemensowi, Stanisławowi, Janowi, Tomaszowi, Grzegorzowi i Marcinowi całą swą dziedzinę w Kątach i D. (ZCz. 4 s. 323); 1467 Andrzej Wyszek z D. sprzedaje za 11 grz. swemu br. Jakubowi swe posiadłości, tj. rolę leżącą na polu Mokradł, drugą na polu zw. Zastawie, trzecią na roli „Szoszmuska”, czwartą na polu zw. Stawiec „non longe distantem consequenter Ploschka” na polu między Druszkowem Pustym a Kątami, poczynając od drogi Dobrocieskiej aż do Pośredniej (ZCz. 4 s. 335); Elżbieta ż. Mikołaja z Janowic odstępuje swym br. Pawłowi, Janowi i Grzegorzowi z D. wszystkie swe dobra (ZCz. 4 s. 353); 1469 Jakub z Wojakowej sprzedaje za 70 grz. Piotrowi z D. całą cz. swej dziedziny po ojcu w Wojakowej (ZCz. 4 s. 376); Piotr z D. sprzedaje za 20 grz. swemu br. Mikołajowi swój łan zw. Pankowski w D. wraz z rolą z obu stron rzeczki płynącej w D. i Druszkowie Pustym (ZCz. 4 s. 379); Jakub z Wojakowej sprzedaje Pawłowi z D. za 20 grz., konia wart. 8 fl. i rolę leżącą w Kobylem, swą rolę, która rozciąga się od rz. Wojakowskiej aż do granic ról Ciechosza, którą miał od Górskiego, oraz staw w tej roli leżący, z wolnością spuszczania wody z tegoż stawu do stawu Jakuba (ZCz. 4 s. 380); Andrzej z D. sprzedaje za 4 grz. Janowi z Kątów s. Więcława z Kątów czwartą cz. młyna w Łobzowie (ZCz. 4 s. 397); 1470 Jan z Druszkowa Pustego sprzedaje za 20 grz. swemu br. Stanisławowi z Druszkowa Pustego swe cz. dziedz. w Druszkowie Pustym i D. (ZCz. 4 s. 418); Anna ż. Mikołaja z D. i jej siostrzenica Anna również ż. Mikołaja z D. (ZCz. 4 s. 446); 1470-80 liczni dziedzice D. herbów Czarny Jeleń [Opole], Prus [Turzyna] i Ogniwo [Lubowla], łany kmiece (DLb. 2 s. 254).

1476 Stanisław dz. z Wojakowej s. niegdyś Łyska odstępuje za 50 grz. i za Zatoki w Miekowskiej roli Mikołajowi z Druszkowa Pustego całą swą dziedzinę w D., tj. rolę zw. Pyszowska, rolę sołtysa, rolę „Pyeochrczowszka” i czwartą rolę przy drodze targowej (ZCz. 7 s. 507); 1483-1509 Ambroży z D. mąż Anny, br. Jana (ZCz. 5 s. 45-6, 191; 7 s. 164, 165, 182, 319); 1483-1509 Anna ż. Ambrożego z D., c. Stanisława Święszka z Wiatrowic (ZCz. 5 s. 45-6; 7 s. 319); 1487 Mikołaj z Wojakowej rolę swą, którą ma w dziedzinie Druszkowska przy dziedzinie Dobrocieskiej do granicy zw. Grabanie... [tekst urwany] (ZCz. 5 s. 64); 1487-1507 Mikołaj z D. i Porąbki [!]2Zapisy umieszczone pod tą osobą mogą dotyczyć też: Mikołaja Dobrocieskiego z Łęk 1494, Mikołaja Wyszka 1499-1510, Mikołaja Łyska 1509-20 czy jeszcze innych (ZCz. 5 s. 113-14, 132; 7 s. 62, 105-7, 124, 158a, 166, 257, 262); 1487 Mikołaj z Porąbki i D. sprzedaje za 90 grz. Janowi z Porąbki całą swą dziedzinę po ojcu, którą ma w Wojakowej (ZCz. 5 s. 113); Mikołaj z D. sprzedaje za 20 grz. Stanisławowi Wyszkowicowi [?] (Vyszlovycz) swą cz., którą miał w Druszkowie Pustym „Nad Kreszną” [może nad wsią Krosną] (ZCz. 5 s. 113-4); Mikołaj z Wojakowej sprzedaje za 12 i pół grz. Mikołajowi z D. puste siedlisko k. siedliska Stanisława Dobrocieskiego w D. (ZCz. 5 s. 132); Jan z Druszkowa Pustego zw. Grabania ma dać Janowi z Trąbek za dług 18 grz. m. in. wwiązanie do kmiecia Jana zw. Frytko (Frythko) w D., →Druszków Pusty (ZCz. 5 s. 138-9); 1488-94 Mikołaj z D. i z Łęk [par. Tropie], zięć Andrzeja z Łęk (ZCz. 5 s. 172; 7 s. 10); 1488 Mikołaj z D. kupuje za 15 grz. od swego teścia Andrzeja z Łęk syna Mik. Stradomskiego cz. w Łękach (ZCz. 5 s. 172); 1489-1501 Jan Gębka (Gapka, Gambka) br. Katarzyny, s. Mik. Gębki z D. (ZCz. 5 s. 190, 284; 7 s. 116); 1489 Anna ż. Jana z Futomej (de Pithvmszya) [ziemia sanocka] sołtysa odstępuje Janowi Gębce z D. wszystkie swe dobra dziedz. w D. (ZCz. 5 s. 190); 1493- 1501 Katarzyna ż. Piotra Wojewódki z Trąbek, c. zmarłego Mik. Gębki z D., siostra rodz. Jana Gębki (ZCz. 5 s. 284; 7 s. 116); 1493 Jan Grabania [?] (Gaban) z Druszkowa Pustego zapisuje swej ż. Annie c. Stanisława z Faściszowej 40 grz. posagu i tyleż wiana na połowie swych cz. w Druszkowie Pustym, D. i Łękach (ZCz. 5 s. 277); Katarzyna ż. Piotra Wojewódki (Voyevothka) z Trąbek c. zmarłego Mik. [Gębki] z D. odstępuje swemu br. rodz. Janowi z D. zw. Gębka wszystkie swe dobra po matce i ojcu (ZCz. 5 s. 284); 1494 Mik. Dobrocieski z Łęk sprzedaje za 23 grz. Maciejowi i Janowi braciom rodzonym z Wojakowej swą cz. w D., tj. czwartą cz. dóbr swego zmarłego dziada Mikołaja z D. (ZCz. 7 s. 10); 1496 Jan z D. i Stanisław z D. (GB 4 s. 104); 1499-1510 Mik. Wyszek z D. i Miłkowej br. rodz. Bartłomieja i Bernarda z D. (ZCz. 7 s. 89, 329, 354, 355); 1499-1503 Bartłomiej, Bartosz z D. i Miłkowej, br. rodz. Mikołaja i Bernarda z D. i z → Miłkowej (ZCz. 7 s. 89, 166); 1499-1509 Bernard Wyszek z D. i Miłkowej br. rodz. Mikołaja Wyszka i Bartłomieja (ZCz. 7 s. 89, 262, 329); 1499 Mikołaj, Bartłomiej i Bernard br. rodz. z D. ręczą Annie ż. Stanisława z Robkowej za Marcina, Dorotę i Katarzynę dzieci zm. Stanisława z D., że zapiszą Annie sołectwo „in Phalkowska” w ciągu 4 tygodni (ZCz. 7 s. 89).

1501 Stan. Grabania z Druszkowa Pustego i z D. odstępuje za 60 grz. br. rodz. Janowi i Mikołajowi ss. Jana Grabani 2 role kmiece: jedną zw. Samczowska i drugą zw. Sołtysowska we wsi D. z tytułu główszczyzny za zabicie przez niego niegdyś ich matki Anny (ZCz. 7 s. 100-101); → Czyżówka [k. Dobrociesza]; z podziału dóbr między br. rodz. Janem i Stanisławem Grabaniami z Druszkowa Pustego Janowi przypadają 2 sadzawki z młynem i niwy leżące przed Błażkiem w D., Stanisławowi zaś przypadają sadzawki w Druszkowie Pustym i pół sadzawki w D. oraz 2 role, jedna Paszkówka i druga za Nakłem przy roli Łączaczowej w D. i stajanie roli nad [potokiem] Dąbkiem przed [rolą] Janochową (ZCz. 7 s. 104-5); liczni dziedzice, m. in. Mikołaj z D. sprzedają za 220 grz. Piotrowi z Wiśnicza kaszt. sand. i marszałkowi Królestwa Pol. całe ich części dziedz. wsi → Rudka (ZCz. 7 s. 105-7); 1503-23 Jakub Małdrzyk (Mandrzik, Maldrzyk) z D. i Druszkowa Pustego (ZCz. 7 s. 165, 358; PH 12 s. 237); 1503 Mikołaj z D. sprzedaje za 4 grz. Stanisławowi z Druszkowa Pustego całe swe pole między drogami Sechlna i granicą Chrosna [z Krosna] wraz z lasem w D. do tego pola przynależnym (ZCz. 7 s. 158a); Wojciech zw. Wyszek dz. z D. (ZCz. 7 s. 161); Marcin z Kątów sprzedaje za 10 grz. Janowi i Ambrożemu braciom z D. całe siedlisko w D. zw. Irząbkowskie (ZCz. 7 s. 164); z podziału dóbr między Jakubem zw. Małdrzyk (Mandrzik) z Druszkowa Pustego a br. ciotecznymi Janem i Ambrożym z D. Jakub otrzymuje siedlisko Irząbkowskie i dodatek 22 grz., zaś Jan i Ambroży pół łanu roli, która rozciąga się od potoku Staszkowskiego aż do granicy Sechleńskiej (granices Sechlinenses) w posiadłościach Druszkowa Pustego i D. (ZCz. 7 s. 165); 1504 potok Dobrocieski w Druszkowie Pustym, → Druszków Pusty (ZCz. 7 s. 182); 1507 Zofia c. Jana z D. ż. Wojciecha s. Marcina z Chronowa (ZCz. 7 s. 255); Mikołaj dz. z D. sprzedaje za 15 grz. Bernardowi zw. Wyszek z D. swe cz. dziedz. w D. (ZCz. 7 s. 262); 1508 z podziału dóbr po ojcu między Katarzyną ż. Andrzeja Stradomskiego i Dorotą ż. Leonarda Porębskiego córkami niegdyś szl. Mik. Chebdy z Wojakowej i ich mężami, Katarzyna i Dorota biorą m. in. po połowie pole zw. Kamienny Dział (Kamijonij Dzyal), → Wojakowa (ZCz. 7 s. 305); 1509-25 Mik. Łysek z D. i Druszkowa Pustego mąż Katarzyny (ZCz. 7 s. 329, 354; 9 s. 223; PH 12 s. 237-8); 1509 Mik. Łysek z D. zastawia za 19 grz. swemu zięciowi Mikołajowi zw. Wyszek z Miłkowej swą zagrodę w D., w której siedzi Mikołaj Prokop, wraz z niwą leżącą między folwarkiem szl. Bernarda a swoim folwarkiem, od rzeki aż do granicy (ZCz. 7 s. 329); 1510-36 Jan Węgrzyn dz. z → Druszkowa Pustego i D. (ZCz. 7 s. 344; RP); 1510 Mik. Łysek dz. z D. sprzedaje za 3 grz. Mik. Wyszkowi z D. 2 niwy, jedną leżącą za Czrynowiskami od rz. w D., aż do drogi zw. Dzielna (ZCz. 7 s. 354); Jakub dz. z Porąbki sprzedaje za 12 grz. Mik. Wyszkowi z D. 3 niwy w D., jedną leżącą za Pasiekami, drugą [zw.] Pusty Ogród i trzecią pod Buczem (ZCz. 7 s. 355); Stan. Grabania dz. z Druszkowa Pustego sprzedaje za 20 grz. Grzegorzowi zw. Wyszek dz. z Druszkowa Pustego i Miłkowej swe pole w D. leżące między rolą Marcina Grabani z jednej strony, a polem Jakuba Małdrzyka z drugiej, od rz. zw. → Dobrociesz, aż do granicy Sechleńskiej (ZCz. 7 s. 358); 1516 Stanisław, Grzegorz i Maciej Gębkowie br. niepodzieleni (PH 12, s. 237); 1518 Mik. Łysek z D. otrzymuje od Marcina Falkowskiego siedlisko w Druszkowie Pustym, na którym siedzi kmieć, i 3 niwy w zamian za cz. w D. (PH 12 s. 237); Jan z Druszkowa Pustego ma w D. siedlisko i rolę (PH 12 s. 237); 1520 wd. po Mik. Buchcickim [z Buchcic w pow. pilzn.] z s. Jakubem z D. (PH 12 s. 237); Mik. Dobrocieski podstar. nowokorczyński (MS 4, 12 774; ZCz. 9 s. 223; PH 12 s. 238); 1522 Jan i Mik. Grabanie z Kątów mają cz. w D. (PH 12 s. 237); 1523 Mik. Gębka z D. (PH 12 s. 237); 1526 Marcin Falkowski z D. (PH 12 s. 237); 1528 Mik. Dobrocieski z D. podstar. sanocki (PH 12 s. 237); 1529 zagrodnicy w D. (LR s. 274); 1530 pobór łącznie z Brzozówką z 1 łanu, 6 prętów i 1 karczmy dorocznej; pobór od szlachty nie posiadającej kmieci (RP k. 39, 63); 1531 Stan. Łysek zw. Maćkiem z D. (PH 12 s. 237); 1535 Feliks Miklasz z D. (PH 12 s. 237); 1536 szlachta zagrodowa: Katarzyna Majowa, Jan Węgrzyn, Ambrożek, Grzegorz Gębień, Anna Kassiorowa, Jan Kassior, Stan. Piantor, Jan Miklasz. Wszyscy na 1 łanie (RP); pobór z D. łącznie z Brzozówką z 1 łanu, 4 1/2 pręta, z karczmy i 1 młyna pustego (RP); 1537 Andrzej Ambrożek z D. (PH 12 s. 237).

4. 1440 łan sołtysi Jakusza w D. → p. 3 (ZCz. 3 s. 162); 1476 rola sołtysa → p. 3; 1501 rola kmieca zw. Sołtysowska w D. → p. 3 (ZCz. 7 s. 100-101)3Na podstawie powyższych zapisek nie da się stwierdzić jednoznacznie, iż w D. istniało sołectwo. Przeciwnie, wydaje się, iż w D. były tylko role sołtysie należące do sołtysów z Iwkowej [wsi położonej blisko D.]. Taką hipotezę można postawić, gdy na przykład zestawi się wiadomości o Jakuszu z D. właścicielu łanu sołtysiego [w D.] oraz dane o Jakubie sołtysie z Iwkowej występującym w latach 1457-60 (Teut. 3 s. 119, 142, 157, 166; ZCz. 4 s. 195, 197, 198). Prawdopodobnie mamy tu do czynienia z jedną i tą samą osobą.

5. 1470-80 dzies. snop. i kon. z łanów kmiec. wart. 6 grz. plebanowi z Wojakowej (DLb. 2 s. 254); 1529 dzies. pien. łącznie z D. [zapewne z zagród], Wojakowej i Woli Wojakowskiej wart. 3 grz. 18 gr bpowi krak.; dzies. snop. z całej wsi D. wart. 4 grz. z wyjątkiem 2 zagrodników plebanowi w Wojakowej; meszne z Wojakowej i D. wielkości 2 1/2 miar zboża i tyleż owsa plebanowi w Wojakowej (LR s. 43, 274).

6. 1416 Piotr s. Święsza z Druszkowa Pustego naganiony przez Mikołaja z D. udowadnia świadkami szlachectwo i h. Jeleń zaw. Opole (SP 7/2, 283); 1450 Mikołaj z D. h. Półtora Krzyża zaw. Turzyna wraz z innymi świadkami potwierdza niewinność Klemensa z Kątów h. Jeleń zaw. Opole oskarżonego o ograbienie kupców (SP 7/2, 951); 1470 Piotr z D. sołtys zw. Stańkowski (Sthąnkowski) (ZCz. 4 s. 446); 1470-80 w Wojakowej liczni rycerze (milites) h. Prusy alias Dobroszczeszczy, genus sancti Stanislai (DLb. 2 s. 253).

7. K. Potkański, Zagrodowa szlachta i włodycze rycerstwo, „Rozprawy wydz. hist.-filoz. Ak. Um.”, Kraków 1888, t. 23, s. 196-99, 203.

1 Zapisy źródłowe umieszczone pod tą osobą mogą się odnosić do innych osób z D. o tym samym imieniu, które w tym czasie występują: Mikołaja s. Jakuba 1441, Mikołaja Tabasza 1443, Mikołaja Turzynity 1450, Mikołaja Gębki, czy też jeszcze innych Mikołajów z D.

2 Zapisy umieszczone pod tą osobą mogą dotyczyć też: Mikołaja Dobrocieskiego z Łęk 1494, Mikołaja Wyszka 1499-1510, Mikołaja Łyska 1509-20 czy jeszcze innych.

3 Na podstawie powyższych zapisek nie da się stwierdzić jednoznacznie, iż w D. istniało sołectwo. Przeciwnie, wydaje się, iż w D. były tylko role sołtysie należące do sołtysów z Iwkowej [wsi położonej blisko D.]. Taką hipotezę można postawić, gdy na przykład zestawi się wiadomości o Jakuszu z D. właścicielu łanu sołtysiego [w D.] oraz dane o Jakubie sołtysie z Iwkowej występującym w latach 1457-60 (Teut. 3 s. 119, 142, 157, 166; ZCz. 4 s. 195, 197, 198). Prawdopodobnie mamy tu do czynienia z jedną i tą samą osobą.