DOBRODZIEŃ

(1476 Dobrodzień) las leżący zapewne na E od Piły, 8 km na S od Kłobucka.

[Pow. lel.]

Własn. król. w stwie krzepickim. 1476 Kazimierz Jag. zezwala Andraszkowi kuźnikowi z Piły na urządzenie na terenie stwa krzepickiego nowej kuźnicy. Kuźnik dostaje m. in. dąbrowę do wyrębu z przeznaczeniem na łąkę i pod uprawę roli, leżącą między lasem D. i Kocienica [dziś we wsi Długi Kąt, 4 km na E od Piły łąki Kocieńskie, UN 203 s. 6] (AJG rps 13 153 k. 2; Relationes Crac. 142 s. 1800; B. Zientara, Dzieje małopolskiego hutnictwa żelaznego w XIV-XVII w., W. 1954, s. 270, → Brzeźniki).