GRODKÓW

(1443 Grothkow, 1470-80 Grodkow) 2 km na NW od Będzina.

1. 1443 ks. siew. (GrünMark. 2 s. 626-32); 1470-80, 1598 par. Grodziec (DLb. 2 s. 197; WR k. 367 v).

2. 1542 dom i 2 zagrody na roli zw. Gomółczyńska, łąka zw. Okrągła Łąka, rola zw. Piotrkowskie przy granicy psarskiej [z Psarami], pastwiska i las (BPAN rps 8814 – siew., k. 118).

3. Własn. szlach. 1443 Wacław ks. cieszyński sprzedaje księstwo siew. Zbigniewowi Oleśnickiemu bpowi krak.; akt sprzedaży wymienia także G. wśród wsi dzierżonych przez szlachtę („per barones nobiles”) i zwolnionych od ciężarów pr. książęcego przez przodków ks. Wacława (GrünMark. 2 s. 630); 1470-80 dz. Gawrusz h. miecz i dwa księżyce [Przeginia]. Łany kmiece (DLb. 2 s. 197); 1538-44 Barbara Grotkowska z G., wd. po Janie Grotkowskim; Jan Grotkowski z G. i Psar s. Barbary, jego ż. Katarzyna c. Stan. Dąbskiego; Michał Grotkowski z G. i Psar s. Barbary, jego ż. Anna c. Mik. Pisarskiego (BPAN rps 8814 – siew., k. 103-5, 108, 118, 133-5, 138, 151-2).

5. 1529 z folw. we wsi G. dzies. snop. wart. 30 gr plebanowi w Grodźcu (LR s. 115).

7. H. Polaczkówna, Szlachta na Siewierzu biskupim w latach 1442-1790, RTH 4, Lwów 1913, s. 23, 25 oraz tablica.