GRODNA

(1479 Grodna) rzeka, prawy dopływ rz. Uszwicy (HW 54), na Mapie Obrębów bez nazwy, przepływa przez → Jadowniki i uchodzi k. tej wsi (UN 3 s. 17; Mapa Obrębów).

[Pow. sądec.]

1479 roztropny Piotr Bieniec (Bynycz) sprzedaje za 10 fl. Janowi Sądzicowi rolę [w → ładownikach] o 1 stajaniu położoną nad G. (penes Grodna; BJ rps 5341 s. 99, zapiska przekreślona).