GRODNO

(1386 Grodin, Grawden, Groden) 7 km na SE od Chełmży.

1. 1386 folw. (LS nr 171); 1431 folw., komt. tor. (GA 444); XVI w. pow. chełm., par. Kiełbasin (Bi. 38, 76).

3. 1386 Henryk mincerz sprzedaje folw. G. Albrechtowi Watzenrode (LS nr 171); 1423-4 Hannos z G. ma pr. magd. i daje czynsz rekogn. oraz płużne po 1 korcu pszenicy i żyta od pługa (DK 19); 1429 w. m. Paweł Russdorf zatwierdza zamianę, mocą której komtur tor. Ludwik v. Lansee nadaje Hannosowi v. d. Mersze Zakrzewko i czynsz z Piwnic i Świerczyn za folw. i jez. G.; 5 grz. czynszu, które z folw. G. miał bp chełm., Mersze zobowiązuje się płacić z Zakrzewka (MT 259, 647); 1431-4 folw., Własn. Zak., 1434 inwentarz folw.: 29 szt. bydła, 5 koni pociągowych, 8 świń, 8 kóp sera, 1 sieć rybacka (GA 444, 446); 1444 w. m. Konrad v. Erlichshausen nadaje Janowi v. d. Linde 9 ł. w G. z jez., wielkie i małe sądownictwo za 1 służbę konną, daninę rekogn. oraz czynsz 5 grz. bpowi (MT 656); 1551 własn. szlach. Konopackich (MT 260).