GRODZICZNO

(1338 Lichtenheyde, 1403 Graudisch, Grodisch, Groditsch, Grodys, Grodzitczky) 12 km na SE od Nowego Miasta Lubawskiego.

1. Ok. 1423-4 okr. Nowego Miasta1Termin zachowany w DK, faktycznie ośrodkiem administracji Zak. było wówczas wójt. w Bratianie (DK 14); 1570-1 pow. mich., par. G. (Bi. 51, 76).

2. 1338 granica między cz. Zakonu i cz. bpią z. lub. przechodzi przez dobra L. (UC nr 261).

3. Ok. 1423-4 własn. ryc., obow. do 1 służby w zbroi ciężkiej (DK 14); 1570-1 własn. Fabiana Bystrama, 16 chłopów, karczmarz, kowal, młynarz, 8 zagr., 2 komornice (Zap. 20, 323).

5. Kościół Ś. Piotra i Pawła z ca 1340 r., odbudowany ok. 1500 r., oraz w XVIII i XIX w. (BK 2, 615-7); 1400 poświęcony przez bpa chełm. Jana Kropidle (F 6-10 423).

6. 1403 Bertold z G. otrzymuje 13 grz. za stratę koni; tenże dostaje 7 grz. za stratę koni w wyprawie na Gotlandię; 1405 8 grz.; 1409 tenże otrzymuje 10 grz.; 1414 Bertold, Jerzy i Jan z G. właśc. Mikołajek (Tr. 218, 346; SeE 123-4).

1 Termin zachowany w DK, faktycznie ośrodkiem administracji Zak. było wówczas wójt. w Bratianie.