GRODZIEŃSKIE

jezioro (1429 Grodno) na S od wsi Grodno.

1419 w. m. Michał Küchmeister nadaje jez. G. burmistrzowi tor. Janowi v. d. Mersze (MT 259); → Grodno, Zakrzewko.