GRONOWO

(1412 Grunaw, Gronau, Grünow, Grynow, Gronow, Grunnaw, 1570 Gronowo) 9 km na SW od Kowalewa Pomorskiego.

1. 1437-8 komt. tor. (GZ 93); 1570 pow. chełm., stwo lip., par. G. (Bi. 32, 76).

3. 1407 wieś G. własn. Zak. (MT 523); 1437-8 własn. Zak., 47 ł., czynsz po 1/2 grz. z łanu, z 14 morgów nadmiaru 14 szk., 7 zagr. płaci 2 1/2 grz., 5 zagród opust., 2 zagrody os., karczmarz płaci 1 1/2 grz. (GZ 93); 1472 Kazimierz Jag. zezwala wdzie chełm. Gabr. Bażyńskiemu oddać wieś G. w okr. tor. Jan. Rackendorffowi w zastaw za 400 grz. (MS 1, nr 965); 1474 król zapisuje temuż 200 grz. na wsi G. (MS 1, nr 1193); 1511-17 rodzina Szczawińskich ma G. w zastawie (MS 4/2, nr 9928, 10 107, 11 106); 1520 Zygmunt I nadaje m. Toruniowi wieś G. i in. za zamek w Świeciu (UC nr 816); MS 4/2, nr 12 724); 1544 tenże nadaje G. w dożywocie Mik. Szczawińskiemu, po jego śmierci wieś ma przejść na własn. m. Torunia (MT 261); 1570 własn. król., 10 chłopów, karczma, 6 zagr., 5 komornic (ŹD 6).

5. 1412 Jan pleban w G. (EZ 9, 316); 1445 par. w G. w planie synodu laickiego bpstwa chełm. (UC nr 578); kościół Ś. Mikołaja z XIV w. (BK 2, 126-8; DCh 167).

6. 1414 szkody woj. w G. na 407 grz. (Br. 158).

7. GA 444.

8. Grodzisko wczesnośredn. (Ziel. 31).