KOŚCIELECKI STAW

(1512 Cosczieleczska piscina) staw w grupie Stawów Grójeckich, nad rz. Sołą, dziś w obrębie Grójca, 2,5 km na S od Oświęcimia (UN 12 s. 22; Mapa Obrębów - bez nazwy, z nazwą Mieg i Metryka Józefińska).

[Pow. śl.]

Własn. star. ośw. 1512 star. ośw. wydało 4 fl. na założenie stawu zw. K.; 1513-4 zapłacono 1 fl. 6 gr pracującym przy spływie wody do K.S.; [1524] star. ośw. sprzedało za 16 fl. Janowi Gerczuchowi młyn nad K.S.; 1525 zarybiono K. S. dużą ilością piątników i kroczków [narybek karpia] (In. 0 1/1 k. 78, 115, 118. 131-2); 1525 → Kobiernice p. 2; 1526 staw Tarlisko pod K.S.; młyn pod K.S.; star. ośw. wypłaciło mieszczanom ośw. 1 fl. 6 gr za ochronę K.S. podczas powodzi (In. 0 1/1 k. 168, 181, 186); 1544 → Grojec p. 2; 1549 wielki staw zw. K. w grupie głównych stawów k. Oświęcimia (In. 0 1/2 k. 90v, 118); 1559 Zygmunt August nadaje mieszczanom ośw. miejsce czyli łąkę na pastwisko pod lasem król. zw. Kozłów, dla bydła mieszczan, jako rekompensatę za cz. ról miejskich zalanych przez K.S.; 1564 K.S. należy do zamku ośw., przy nim młyn zamkowy (LK 1 s. 233); 1585 → Grójec p. 2.