KOŚCIELECKA STRUGA

(1434 Ztruga Koszcelethska) potok nie notowany przez HW i UN, bez nazwy na Mapie Obrębów, lewy dopływ Szreniawy.

[Pow. prosz.]

1434 → Kościelec [pow. prosz.] p. 2.