KRZEPICE

(1376 via Crepiczsca (do Krzepic), 1416 Krzepicze, 1420 Crzepice, 1469 Crepycze, 1498 Crzepycze) 16 km na NE od Lelowa.

1. 1469 n., 1581 pow. lel. (ZK 260 s. 256-7; ŹD s. 70); 1470-80, 1598 par. Dzierżków (DLb. 1 s. 20; 2 s. 99; WR k. 226).

2. 1376 droga krzepicka w → Psarach [pow. lel.] (SP 8, 158); 1468 znaki graniczne między Psarami a K., pole Stojszyńskie (Stoyschinskye) w K. → p. 3a; 1539 granice między Starzynami i Drużykową biegną od 2 starych kopców przy wsiach Psary i K. (ZK 320 s. 241-4).

3. Własn. szlach. 3a. Dziedzice. 1416 Dobiesław z Pawłowic [par. Sędziszów] zobowiązuje się zapłacić 60 grz. Dobiesławowi z Turzyna pod rygorem wwiązania go do całej dziedziny K. (ZK 312 s. 103); 1417 Ofenia kmiotka z K. (ZK 312 s. 136); 1420 Dobek z Pawłowic zastawia za 300 grz. półgr swoim ss. Gniewoszowi i Stanisławowi części dziedz. w Psarach i K. (ZK 7 s. 95); 1421 Przybek z Poręby zastawia za 25 grz. półgr Paszkowi wójtowi z Lelowa całą wieś K. wraz z borem Sulikowski i barciami (ZK 365 s. 37-8); 1426 Dobiesław s. zm. Gniewosza z Pawłowic sprzedaje za 30 grz. szer. gr swemu br. Mikołajowi cz. dziedziny w K. (ZK 378 s. 89); 1428 Mikołaj i Dobiesław ss. Gniewomira z Pawłowic sprzedają za 300 grz. półgr Gniewoszowi dz. z Psar części ich dziedzin w Psarach i K. (ZK 312 s. 349); 1430 Gniewosz z Psar zastawia na rok za 60 grz. Kanimirowi z Wojsławic dziedzinę K. i łan roli czyli źreb zw. Śmichowski w Psarach (ZK 312 s. 408); 1437 tenże zapisuje ż. Dorocie c. Mściwoja z Wierzchowiska 60 grz. posagu i 140 grz. wiana na połowie dóbr dziedz. w Psarach i K. (ZK 313 s. 41); br. rodz. Gniewosz i Stanisław dziedzice z Psar zastawiają na rok za 40 grz. Marciszowi z Brzostków [pow. lel.] dziedzinę K. (ZK 313 s. 78); 1442 Andrzej z Pyrzyn zapisuje ż. Helenie c. Szymka z K. 65 grz. posagu i tyleż wiana (ZK 313 s. 199); 1447 Stanisław z Psar zapisuje ż. Małgorzacie 100 grz. posagu i tyleż wiana na połowie dóbr w Psarach i K. (ZK 313 s. 349). 1466 Stanisław z Psar zapisuje ż. Troji c. Prandoty z Przyłęku 60 grz. posagu i tyleż wiana na połowie swych dóbr w Psarach, K. i Woli (ZK 17 s. 392); 1468 z podziału dóbr między Andrzejem Orłem z Psar i jego br. stryjecznym Stanisławem z Psar Andrzejowi Psarskiemu przypada cała cz. w Psarach przy Daleszcu, którą ma obecnie, tenże Daleszec, wg znaków granicznych między Psarami a K., i pole Stojszyńskie. Obaj mają używać wspólnie potoku czyli stoku zw. Wojsławski. Stanisław dał Andrzejowi satysfakcję za głowę brata Wawrzyńca. Matka Stanisława Małgorzata i żona Troja zrzekają się praw do cz. Andrzeja (ZK 260 s. 222-3); Andrzej Psarski z K., odstępując od swego pow. lel., sprzedaje za 200 grz. Piotrowi z Rożnicy cz. dziedziny w K. (ZK 260 s. 256-7); 1470-80 Andrzej Psarski h. Jastrzębiec dz. K. (DLb. 1 s. 20; 2 s. 99); 1483 Jan z K. i jego ż. Dorota (ZK 316 s. 59); 1485 Jan Psarski z K. zastawia na rok za 4 fl. węg. Jakubowi z Przyłęku łan roli w K., na którym siedzi kmieć Piotr Gąska (GK 22 s. 111-2); 1498 br. Mikołaj i Jakub z K. sprzedają za 300 fl. Piotrowi Szafrańcowi z Pieskowej Skały star. rad. wieś K. (GK 27 s. 183); ww. bracia nie podzieleni dziedzice K. darowują temuż Piotrowi dwór z rolami folw. we wsi K. (ZK 153 s. 194); Mik. Psarski z K. zapisuje ż. Annie c. Andrzeja Chyckiego [z Chyczy] 40 grz. posagu i tyleż wiana na połowie dóbr w K.; taż Anna rezygnuje na rzecz ojca Andrzeja z Chyczy ze wszystkich swych dóbr ojczystych i macierzystych (ZK 316 s. 194); Andrzej z Chyczy zastawia za 10 fl. Mik. Psarskiemu z K. 1/2 ł. w Chyczy Małej, na którym siedzi kmieć Trojan (ZK 316 s. 195); 1499 br. Mikołaj i Jakub Psarscy dziedzice K. (ZK 153 s. 206); 1500 → p. 3c; 1502 Anna ż. Mik. Psarskiego za zgodą swego br. rodz. Piotra Chyckiego [z Chyczy] rezygnuje na rzecz Piotra Szafrańca z Pieskowej Skały kaszt. wiśl. z oprawy posagowej na K., opisanej jej przez męża (Mp. 5 T 117); 1505 Piotr Szafraniec z Pieskowej Skały dz. K. w pow. lel. (DP 2); 1508 z podziału dóbr po zm. Piotrze Szafrańcu z → Pieskowej Skały jego dzieciom przypadają wsie: K. i Psary [w ziemi krak.] oraz Bichniów, Zwlecza i Zakrzów [w ziemi sand., pow. chęc.] (MS 4, 457).

3b. Areał, dwór, folwark, karczmy. 1470-80 w K. łany kmiece, karczmy, zagrodnicy, folwark szlach. (DLb. 1 s. 20; 2 s. 99); 1489-97, 1508, 1513-6 K. wymieniane bez danych o poborze; 1509 w K. pobór z 1/2 ł.; 1510-2 pobór z 1 ł. (RP s. 13, 69, 107, 159, 174, 189, 204, 224, 356, 379, 559, 586, 612, 621, 643, 671, 721, 747, 772; ŹD s. 435); 1498 dwór i role folw. w K. → p. 3a; 1500 Piotr Szafraniec dz. Psar i K. skazany na karę król. XIV za nie zapłacenie podatku nadzwyczajnego uchwalonego na sejmie generalnym w Piotrkowie i odbicie wwiązania do tych dóbr (GK 27 s. 1325, 1366); 1530 w K. pobór z 1 ł. (RP k. 55).

5. 1470-80 dzies. snop. i po 4 kity kon. z łanów kmiec. w K. prepozyturze w Kat. Krak.; dzies. pien. z folwarku szlach., karczmy i zagród w K. plebanowi w Dzierżkowie (DLb. 1 s. 20; 2 s. 99); 1529 dzies. snop. z wsi K. wart. 1 kopy tejże prepozyturze; dzies. snop. z ról folw. w K. wart. 24 gr temuż plebanowi (LR s. 167, 237).