KRZEMIONKA

(1586 Krzemionka) młyn w → Grębynicach na rz. Prądnik, u zbiegu granic Grębynic, → Korzkwi i Przybysławic. Nazwa nie notowana w UN i na Mapie Obrębów. Dziś zapewne na obszarze Prądnika Korzkiewskiego, może u ujścia Korzkiewki do Prądnika, ok. 13 km na NW od centrum Krakowa.

[Pow. krak.]

[Własn. kl. miech.]. 1586 granica pomiędzy → Grębynicami i Korzkwią a Przybysławicami rozpoczyna się przy młynie K. na rz. Prądnik, przynależnym do Grębynic, po czym bieży k. Potoku Młyńskiego [dziś potok Korzkiewka? - Mapa Obrębów] i drogi z Krakowa, w górę do młynów i szlifierni, ku górze Kluczówka [nazwa nic notowana w UN i na Mapie Obrębów] i ku Przybysławicom (ZK 406 s. 340-4).

Uw. Młyn zapewne identyczny z młynem w → Grębynicach, wymienionym bez nazwy w 1394, 1398, 1401, 1449, oraz z → Kamiennym Młynem 1511 i młynem papierniczym o 4 kołach tamże, znanym z 1581 r. Z tymże młynem może była związana cz. → Grębynic zw. Młyńczysko, wymieniona w 1482 r.