KRZEMIONKA

(1468 mons Lyssye yamy, 1552 mons Krzemyonka) wzniesienie k. Przegorzał, dziś być może bezimienne wzniesienie 254,4 m npm., do którego od W przylegają pola i wąwóz Lisie Jamy w Przegorzałach (Mapa Obrębów), ok. 5 km na SW od centrum Krakowa.

[Pow. krak.]

1468 pkom. krak. Michał Pieniążek z Witowic rozgranicza Wolę Chełmską i Przegorzały Jakuba, Przedbora i Jana Koniecpolskich od Zwierzyńca, wsi kl. zwierz. Granica bieży od rz. Wisły przez Laski i Otki (→ 1552) do góry zw. L. y. (versus montem dictum Lyssye yamy), gdzie usypano kopiec. Następne kopce usypano u wejścia do Lisich Jam (veniendo ad vallem Lyssye yamy in introitu ipsius vallis ex utraque parte alias strony aut Pothok)1Być może wąwozem płynął potok, dziś już wyschnięty, który to wąwóz rozdziela Przegorzały od Zwierzyńca. Dalej granica bieży prosto u stóp góry [L. y. = K.] wzdłuż kopców super rippa alias nad Brzegyem finis valli prefati Lyssye yamy [czyli górnym brzegiem jednej ze ścian wąwozu] aż do góry [Sumnik → 1552] i do zarośli zw. Sumniki, a stąd do rz. Rudawy (ZK 32 s. 733-4, też → 1552); 1552 kanclerz kor. i pkom. krak. Jan Ocieski zatwierdza rozgraniczenie wsi Wola [Chełmska, dziś Justowska] i Przegorzały Josta Ludwika, Jana i Ludwika Decjuszów od Zwierzyńca, należącego do kl. zwierz., oraz transumuje przedłożony przez Decjuszów odpis z ksiąg pkomorskich aktu granicznego z → 1468. Na podstawie tego aktu granica zostaje wytyczona i odnowiona. Bieży ona od pierwszego kopca usypanego na piasku nad rz. Wisłą prosto na N do wąwozu Lisie Jamy (versus montem seu vallem Lyssye yamy) [Lisie Jamy, dziś pola i cz. Przegorzał k. wąwozu w pobliżu Woli Justowskiej - UN 1 s. 15; Mapa Obrębów], przechodząc przez zarośla zw. Laski i Otka (Lasky et Othka). Od Wisły przez ww. zarośla do początku Lisich Jam usypano 6 kopców granicznych w linii oraz poprzybijano znaki metalowe na drzewach. Kolejny kopiec usypano w pobliżu drogi publicznej2Najpewniej odcinek traktu z Krakowa przez Wolę, Chełm, Śmierdzącą (Kryspinów), Liszki i Przeginię do Oświęcimia (B. Wyrozumska, Drogi w ziemi krakowskiej do końca XVI wieku, Kr. 1977, s. 25, 50; LDK s. 24), lub drogi publicznej ze Zwierzyńca do Woli (→ niżej), w miejscu gdzie granica wstąpiwszy w Lisie Jamy pozostawia po lewej stronie górę K. Dalej granica bieży po szczycie wzniesienia wzdłuż Lisich Jam na N aż do końca wąwozu. Przy ostatnim, 13-tym kopcu, na szczycie wzniesienia (in cacumine montis) granica zakręca na W naprzeciwko góry Sumnik (Svmnyk, zapewne dziś góra Sikornik 294,6 m npm. w Woli Justowskiej - Mapa Obrębów; UN s. 16), po czym przez tę górę z powrotem zawraca na N do drogi publicznej ze Zwierzyńca do Woli, i dalej do rz. Rudawy (ZK 32 s. 731-7, góra K. na s. 735).

1 Być może wąwozem płynął potok, dziś już wyschnięty.

2 Najpewniej odcinek traktu z Krakowa przez Wolę, Chełm, Śmierdzącą (Kryspinów), Liszki i Przeginię do Oświęcimia (B. Wyrozumska, Drogi w ziemi krakowskiej do końca XVI wieku, Kr. 1977, s. 25, 50; LDK s. 24), lub drogi publicznej ze Zwierzyńca do Woli (→ niżej).