LEONARDA WIEŚ

(1229 villa Leonardi) zapewne identyczna z Jedlczą, notowaną od 1333 roku, 4 km na S od Żarnowca.

[Pow. ksiąs., par. Tczyca]

Własn. szlach. 1229 pap. Grzegorz IX zatwierdza kl. w Dłubni [→ Imbramowicach] m.in. dzies. w Dłubni, Tczycy, we wsi L. i w Michałowie (KK 1, 22; Imbr. 2).

Uw. W tekście bulli Grzegorza IX wsie położone nad rz. Dłubnią, zobowiązane do oddawania dzies. klasztorowi imbr. noszą nazwę „Dłubnia”, natomiast wsie położone nieco dalej, ale w dolinie tej rzeki, a obciążone tym samym świadczeniem, występują z nazwami własnymi, jak Trzyciąż, Przeginia, lub z określeniem „circa” - koło, jak koło Trzyciąża [Zagórowa], czy koło Przegini, wreszcie z określeniem wieś ss. Sieciesława czyli Iwanowice. Pozostałe wsie dziesięcinne w ziemi krak., leżące na N od Imbramowic, zarówno pod względem liczby, jak też z uwagi na nazwę jednej z nich „Tczyca”, pokrywają się z klasztornym kompleksem dziesięcinnym, poświadczonym w latach 1416, 1420, 1470-80, 1477 i 1529 [→ Imbramowice wieś i kl.], a obejmującym: Tczycę, Jedlczę i Swojczany. Wymienione we wspomnianej bulli „Thisicie” to oczywiście Tczyca, a „villa Leonardi” to któraś z pozostałych wsi kompleksu, a więc albo Jedlcza lub Swojczany (porównaj Imbr. 2 przyp. 2). Z tych dwóch wsi tylko Jedlcza powinna być brana w rachubę, ponieważ dziesięcina oddawana była, jak świadczą źródła z wymienionych lat, z całej wsi, a nie jak w przypadku Swojczan z jednej, niewielkiej roli.