JEDWABNO

(1338 Syden, Syde, Sydaw, Seydaw, Seyde, Seide, Zeyde, Zydaw, Saide) 10 km na NE od Torunia.

1. 1381 folw., komt. tor. (GA 427); 1520 teryt. m. Torunia (MS 4/2, nr 12 483); par. Gronowo (Bi. 77).

3. 1366 komtur tor. Dytrych v. Brandenburg kupuje 4 ł. w Grębocinie i dołącza do folw. S. (MT 511); 1381-1446 własn. Zak.; 1381 inwentarz folw.: 42 konie pociągowe, 8 źrebiąt, 2 roczne źrebaki, 47 szt. bydła, 2 roczne cielęta, 408 owiec, 106 świń, 370 pni z pszczołami1Inwentarz z 1381 r. podany przykładowo; 1441 kuźnia (GA 427, 432, 436, 439-40, 443, 445-7, 460); 1437-8 folw. w Z. opust. (GZ 94); 1454 Kazimierz Jag. nadaje Tilemanowi v. Wege za jego zasługi folw. pokrzyżacki S., w którym koni i zboża wartości ponad 300 grz. (I. Janosz-Biskupowa, Zap. 20, 252); 1454 m. Toruń prosi króla o nadanie folw. S. (AST 4, 417); 1457 folw. Z. na liście byłych własn. komtura tor., o które m. Toruń nie prosi; suma czynszu folw. S. z foluszem 53 grz. 13 szk. 11 den. (ibid. 549-50); 1457 Kazimierz Jag. nadaje S. Toruniowi2Nadanie to nie zostało zrealizowane, ponieważ do r. 1520 król oddawał S. w zastaw (ibid. 600); w tymże roku król wprowadza Gabr. Bażyńskiego w dobra po zmarłym Tilemanie v. Wege (Zap. 20, 252); 1507 folw. król. Z. nadano w zastaw Katarzynie, wdowio po Janie v. Wege (MS 4/2, nr 8374); 1520 Zygmunt I nadaje m. Toruniowi folw. S. oraz in. dobra w zamian za zamek w Świeciu (ibid. nr 12 483; UC nr 816; MT 511-4).

4. 1338 w. m. Dytrych v. Altenburg nadaje Fryd. Juvenis s. Fryderyka z Głuchowa dobra S. o 28 ł. za obow. 1 służby w zbroi ciężkiej (PrU 3/1, nr 154).

8. Grodzisko wyżynne, wczesnośredn., w pobliżu Drwęcy (Łęga 535; Ziel. 31).

1 Inwentarz z 1381 r. podany przykładowo.

2 Nadanie to nie zostało zrealizowane, ponieważ do r. 1520 król oddawał S. w zastaw.