JELENIEC

(1222 Gelencz, Gelen, 1570 Jeleniecz) 10 km na SE od Chełmna.

1. 1222 wieś, władztwo chełm. (Pr U 1/1, nr 41); ok. 1423-4 komt. starogr. (DK 3); 1438 prok. pap. (GZ 96); 1570 pow. chełm., par. Czyste Wielkie (Bi. 38, 77).

3. 1222 Konrad maz. nadaje bpowi Chrystianowi G., które posiadał niegdyś (schyłek XII w.) komes Żyra (PrU 1/1, nr 41); ok. 1423-4 własn. ryc., obow. do służby w zbroi lekkiej; Hermann Witte z 12 ł. w G. 2 służby, Meynke z 6 ł. 1 służba, Tomasz z 6 ł. 1 służba (BK 3); 1438 czynsz od wolnych: Herman Witte 12 korców zboża czworakiego i 1 wiard., Henryk tamże 16 szk. i po 7 korców czworakiego zboża (GZ 96); 1570 własn. szlach., Mac. Leski 2 ł. chł., 5 zagr., karczma, Krzysztof Zegartowski właśc. J., Zegartowic i Słomowa (ŹD 34, 35).

6. 1452 spór Henryka z G. z wsiami Plemięta i Sztynwag (Reg. 1, nr 11 286).

8. Grodzisko wczesnośredn. na wyspie, na jez., bez wału i fosy (Łęga 542; Ziel. 26).