JEGLIA

(1335 Tannenberg, Tannenberck) 14 km na FE od Lidzbarka.

1335 T. graniczy z wsiami Dębien i Truszczyny (UC nr 247; Li. 563-4); XVI w. teryt. i własn. bpstwa chełm., klucz lub., par. Rumian (Bi. 57, 77).