JELEŃ

(1414 Gelen. Gelin, Gelyn, Geln, Jeln, Jelen, Jelyenye, Jelenye, Jelienie) 4,5 km na NE od Lidzbarka.

1. 1437-8 wieś, z. mich., komt. brod. (GZ 87); 1526 stwo brod. (MS 4/1, nr 5096); 1570 pow. mich.., stwo brod., par. Lidzbark (Bi. 48, 77).

3. 1437-8 własn. Zak., 53 ł. o czynszu 13 szk. z łanu, 10 ł. os., 43 opust., karczma opust. (GZ 87); 60 ł., z tego 6 ł. sołt. wolnych; 1442 w. m. Konrad v. Erlichshausen nadaje 12 ł. wolnych od szarwarku na pr. magd. Mikołajowi w G. za czynsz rekogn., płużne oraz służbę zbrojną (PlO 55); 1526 przyw. Feliksowi, Mikołajowi i Jakubowi Jeleńskim na 12 ł. we wsi J. (MS 4/2, nr 5096); 1535 własn. król. (MS 4/2, nr 17 233); 1570 własn. król., 21 chłopów ma po 2 ł., 18 ł. lemańskich, sołtys, 6 zagr., krawiec, 2 komorników, karczma (ŹD 295-6).

4. 1526 przyw. na 6 ł. sołt. we wsi J. Mikołajowi Jelonek (MS 4/2, nr 5097).

6. 1414 szkody woj. w G. na 80 grz. (Br. 159); 1422-35 Mikołaj z G. z okr. tor. bierze udział w zjazdach stanów pruskich (AST 1, 383, 417, 467, 504, 530, 546, 671).