CIECIERZYN

(1409 n. Czeczerzin, 1418 Czeczerzino, 1453 Czeczerze, 1485 Czyeczyerz) 9 km N od Lublina.

1. Pow. lub., par. 1470-80 Lublin, 1531-3 Dys.

2. Granice: 1447 z Dłotlicami: od Lisich Jam przy granicy Rudnika rzeką płynącą z Dłotlic do C do Siedmiu Lip, środkiem Ośnika, lasem Mienina, rzeką Mieniną do wyspy zw. Grzamba; z Kamionką: od w/w wyspy do bagna Babia Woda. Stara droga do Lublina (LP 23). 1452-3 z Jawidzem (LP 53, 68). 1464 z Baszkami i Dłotlicami (ZL V 389-90).

3. Własn. szlach. 1418 dz. Jakusz Gut (ZL X 103). 1418-41 Smiłka, 1441 zastawia swą cz. w C. za 90 grz. Janowi i Grotowi z C, ss. śp. Zygmunta z Łysakowa (ZL I 42, X 274). 1426-8 Piotr br. Bogusława (ZL II 164-76, V 183). 1427-8 Marcin (ZL II 128-74, X 244). 1428-30 Bogusław zw. Cochla, Cothlya, br. Piotra (ZL II 164-277). 1428 Stanisław br. Marcisza (ZL II 174). 1431-42 Jan Brzoza z C. alias z Krzesimowa (ZL II 288, X 272). 1443 Śmieszka (ZL I 71). Męcina (ZL I 177). 1441-83 Grot h. Rawa, s. Zygmunta i Śmiłki, synowiec Męciny (LP 13-68, DLB I 200, II 537, ZL I 42-237, V 246-389, IX 5, AGAD or. 6714). 1441-68 Jan br. Grota (LP 13-68, ZL I 142-237, V 61-389, VIII 34). 1462 Jadwiga (ZL V 61). 1464 Jan Gut z Pliszczyna odstępuje Janowi i Grotowi 9 ł. w C. zastawionych mu przez matkę ich śp. Śmiłkę (ZL V 389). W dziale Janowi i Grotowi cz. w C. od granicy w. Baszki do Dłotlic (ZL V 389-90). 1469 Grot zapisuje ż. Katarzynie 150 grz. posagu i tyleż wiana (ZL VIII 87). 1474 w dziale C. przypada Grotowi (ZL IX 5).

Kmiecie: 1409 Mikołaj, Wit, Chodor (TA VII 132-395). 1417 Chodor (ZL X 136). 1459 Zachariasz alias Zan Rusin (OL II 159).

1427 Tomko karczmarz (ZL II 106). 1429 młyn (ZL II 243). 1470-80 folw., 14 ł. km., młyn, karczmy i zagr. z rolami (DLB I 200, II 537). 1531-3 pobór z 5 1/2 ł. i młyna o 1 kole (RP).

4. 1485 Stanisław s. wójta z C. (AKH V 171).

5. 1470-80-1529 dzies. snop. z całej wsi wart. 20 grz. archidiakonowi lub. (DLB I 200, LR 466).

6. Zapisani na Uniw. Krak.: 1428 Jan s. Teodryka z C.; 1453 Andrzej s. Zygmunta z C. (Ind).