CZARNA

(1457 n. Czarna), prawoboczny dopływ rz. Wieprz.

1457 płynie niedaleko w. → Oszczepalin. 1470-80 nad. Cz. pod Kockiem młyn (DLB II 566).