CIESZACIN

(1470-80 Teszaczin), jez. ok. 14 km NE od m. Łęcznej.

1470-80 własn. opactwa sieciechowskiego (DLB III 267).